Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Име и презиме: проф. др Владимир Живановић
Звање: Ванредни професор
Телефон: 3219-124; fax: 3241-557
E-mail: vladimir.zivanovic@rgf.bg.ac.rs
Адреса: Ђушина 7
Кабинет: 242
Катедра:
Катедра за хидрогеологију
Консултације: четвртак 11-12
Лична презентација: доц. др Владимир Живановић
 Преглед радова у репозиторијуму


Академска каријера:
  Година Институција Област
Избор у звање 2017 Рударско-геолошки факултет Заштита подземних вода
Докторат 2016 Рударско-геолошки факултет Геологија / Хидрогеологија
Магистратура 2011 Рударско-геолошки факултет Геологија / Хидрогеологија
Диплома 2002 Рударско-геолошки факултет Геологија / Хидрогеологија


Предмети - Акредитација 13:
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Основи екохидрогеологије Хидрогеологија ОАС 3+2+0+0
Општа хидрогеологија Хидрогеологија ОАС 2+2+0+0
Хидрогеолошко картирање Хидрогеологија ОАС 2+3+0+0
Теренска настава - Хидрогеолошко картирање Хидрогеологија ОАС 0+3+0+0
Заштита подземних вода Хидрогеологија ОАС 2+2+0+0
Хидрогеологија лежишта минералних сировина Хидрогеологија, Геологија ДАС 2+2+0+0
ГИС примена у геологији Хидрогеологија, Геофизика, Геотехника, Геологија ДАС 2+2+0+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких масива Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Пројекат докторске дисертације Хидрогеологија ДОС 2+0+0+0
Студијски истраживачки рад 1 Хидрогеологија ДОС 2+0+0+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Самостални публиковани рад П2 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 2 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 3 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0


Предмети - Акредитација 20::
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Општа хидрогеологија Хидрогеологија ОАС 2+3
Хидрогеолошко картирање Хидрогеологија ОАС 2+3
Основе примене геоинформационих система у хидрогеологији Хидрогеологија ОАС 2+2
Теренска настава - Хидрогеолошко картирање Хидрогеологија ОАС 1+1
Заштита подземних вода Хидрогеологија ОАС 3+2
Основи екохидрогеологије Хидрогеологија ОАС 2+2
Хидрогеологија лежишта минералних сировина Хидрогеологија, Истраживање лежишта минералних сировина ОАС 2+2
Завршни рад (HG) Хидрогеологија ДАС 0+0
Студијско-теренско-практични рад (HG) Хидрогеологија ДАС 0+0
Просторна анализа хидрогеолошких података применом геоинформационих система Хидрогеологија ДАС 2+2
Израда докторске дисертације 1 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Израда докторске дисертације 2 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Истраживачка студија (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Пројекат докторске дисертације Хидрогеологија ДОС 1+0
Рад са СЦИ листе (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Самостални публиковани рад 1 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Самостални публиковани рад 2 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 2+0
Семинар 3 Хидрогеологија ДОС 2+0
Специјална поглавља из примене геоинфорамционих система Хидрогеологија ДОС 5+0
Специјална поглавља из геостатистике Хидрогеологија ДОС 5+0
Специјална поглавља из заштите подземних вода Хидрогеологија ДОС 5+0
Специјална поглавља из контаминације и ремедијације животне средине Хидрогеологија ДОС 5+0
Специјална поглавља из методологије истраживања и одрживог коришћења подземних вода хидрогеолошких басена Хидрогеологија ДОС 5+0
Специјална поглавља из примене геоинформационих система Хидрогеологија ДОС 5+0
Специјална поглавља из режима квантитативних и квалитативних параметара изданских вода Хидрогеологија ДОС 5+0
Специјална поглавља из рудничке хидрогеологије Хидрогеологија ДОС 5+0