Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Студијски истраживачки рад 1

Предавачи:
проф. др Оливера Крунић, проф. др Петар Докмановић, проф. др Весна Ристић Вакањац, проф. др Душан Поломчић, проф. др Игор Јемцов, проф. др Дејан Миленић, проф. др Владимир Живановић, проф. др Саша Милановић, доц. др Ана Врањеш, проф. др Јана Штрбачки, доц. др Љиљана Васић, др Небојша Атанацковић, др Маја Тодоровић
Студијски програм:
Хидрогеологија(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Услов: Oдслушани курсеви прве године, одбрањен Пројекат докторске дисертације
Циљ предмета:
Кандидат треба да покаже да је оспособљен за самостални истраживачки рад
Исход предмета:
Оспособљеност за самостални истраживачки рад
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и пактична настава Истраживачка студија мора бити резултат самосталног истраживачког рада кандидата усаглашена са темом по којој је израђен Пројекат у дванаестом семестру. У студији се обрађују одређени, специфични аспекти у оквиру тематике докторске дисертације у којима кандат доказује да је овладао стручном и научном материјом и дао оригинална решења истраживачког процеса

Литература:
  1. Stevanović, Z., 1993: „Uvod u naučnoistraživački rad“, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.
  2. Mook W., 2006. : „Introduction to isotope hydrologu“, Taylor & Francis, London.
  3. Appelo C.A.J., Postma D., 2005.: „Geochemistry, groundwater and pollution “, A.A. Balkema Publishers, Leiden .
  4. Mazor E. , 1991.: “Applied chemical and isotopic groundwater hydrology“, Open University Press, Buckingham.
  5. Mook W., 2000. : “Environmental isotopes in the hydrological cycle“, UNESCO, International Atomic Energy Agency, Paris.
  6. Montgomery C.W., 1997: Fifth edition Environmental Geology, WCB McGraw-Hill.
  7. Filipović M., 1980. : „Metodika hidrogeoloških istraživanja“, Naučna knjiga , Beograd.
  8. Kresic N, 2006: Hydrogeology and groundwater modelling, CRC, Frencis and Taylor
Метода извођења наставе:
Практичан рад, теренска настава, кабинетски рад
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Додатни услови оцењивања: -