Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

ГИС примена у геологији

Студијски програм:
Геологија нафте и гаса (X семестар -DAS)
Економска геологија (VIII семестар -DAS)
Минералогија и кристалографија (VIII семестар -DAS)
Регионална геологија (VIII семестар -DAS)
Геотехника (VI семестар -OAS)
Геофизика (VIII семестар -OAS)
Хидрогеологија (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: ГИС примена у геологији
Предавачи:
проф. др Бранислав Тривић, мастер Немања Крстеканић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Даљинска детекција
Циљ предмета:
Стицање елементарних знања о начинима и смислу методолошки исправног и адекватног моделирања геолошких података кроз упознавање са елементарним основама ГИС-а, разраду концептуалног и логичког модела геолошких података.
Исход предмета:
Оспособљавање студента за самосталан рад у ГИС апликацијама и развијања способности, са аспекта геологије, методолошки исправног приступа анализи и интерпретацији просторних и не просторних података, а у циљу решавања конкретних геолошких проблема.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни елементи ГИС-а, просторни и непросторни ентитети. Структура просторних података, појам просторних класа, разлике растерских и векторских модела. Растерски модел, цтруктура модела. Појам сателитског снимка и употреба снимака у ГИС-у. Тродимензионални модели. Векторски модел, структура векторских садржаја. Основни геометријски ентитети - тачка, линија, полигон. Принципи топологије. Атрибутативни (непросторни) подаци. Software-ски алати, конвенционални ГИС софтвери. Геореференцирани геолошки подаци. Картографске пројекције. Моделирање просторних података. Појам база података, основне поставке релационих база. Концептуални модел, логички модел, имплементација. Критеријуми и начини претраживања.

Практична настава
Структура просторних података. Рад са растерским документима. Атрибути и веза са растерским моделом. Рад са векторским модел. Просторни ентитети, геометријске особине, тачка, линија, полигон. Принципи топологије. Непросторни подаци. Сателитски снимци, могућности и ограничења. Тродимензионални модели. Рад у Software-у за манипулацију просторним подацима. ГИС софтвери. Коришћење freeware програмских пакете. Дигитализација геолошких података. Картографске пројекције. Моделирање просторних података. Формирање објектно-оријентисаног геолошког модела на основу концептуалног и логичког модела. Имплементација модела – апликација. Упити за претраживање. Рад на визуализацији геолошких података. Геостатистички поступци – интерполација. Садржај дигиталне геолошке карте и специјалистичких карата. Тродимензионални приказ геолошких података.

Литература:
  1. Burrough P. А., McDonnell R. A., 2006: Принципи географских информационих система; Грађевински факултет, Београд.
  2. Bonham-Carter G. F., 1994: Geographic Information Systems for Geoscientists; Pergamon, UK.
Метода извођења наставе:
Предавања у виду презентација, самосталне вежбe, MOODLE апликација курса која је током претходног периода доведена до највишег нивоа (обухвата тестове, презентације, примере, материјал за вежбање итд), кратка упутства за рад у специјализованом софтверу - ArcGIS.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит28

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања16
Практична настава56
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти