Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјална поглавља из режима квантитативних и квалитативних параметара изданских вода

Предавачи:
проф. др Оливера Крунић, проф. др Петар Докмановић, проф. др Душан Поломчић, проф. др Весна Ристић Вакањац, проф. др Игор Јемцов, проф. др Дејан Миленић, проф. др Саша Милановић, проф. др Владимир Живановић, проф. др Драгољуб Бајић, доц. др Ана Врањеш, проф. др Јана Штрбачки, др Бојан Хајдин, доц. др Љиљана Васић, др Бранислав Петровић, др Небојша Атанацковић, др Маја Тодоровић
Студијски програм:
Хидрогеологија(I семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Курс је посвећен упознавању студената са начином успостављања мониторинга режима квантитативних и квалитативних параметара изданских вода, затим анализи режима осмотрених параметара, условљености параметара квантитета и квалитета метеоролошким параметрима и условима самог слива (геолошке, хидрогеолошке, морфолошке, тектонске, и друге карактеристике)
Исход предмета:
Исход предмета је сагледавање узрока који утичу на формирање режима квантитативних и квалитативних параметара, као и овладавању техника и метода које се користе за потребе анализе режима параметара квантитета и квалитета подземних вода различитих типова издани
Садржај предмета:

Теоријска настава
Хидролошки циклус. Режим падавина и температруре ваздуха и њихов мониторинг. Успостављање мониторинга режима квантитативних и квалитативних параметара изданских вода. Режим квантитативних и квалитативних параметара изданских вода збијеног типа издани, режим квантитативних и квалитативних параметара изданских вода формираних у оквиру пукотинске издани и у оквиру карстног типа издани. Анализе режима и анализа веза падавине - изданске воде, површинске воде - подземне воде, подземне воде - геолошка средина, подземне воде једног типа издани - подземне воде другог типа издани

Практична настава
Поред активне наставе, студенти ће током курса имати за задатак да ураде два семинарска рада, један који се бави теоријом а тиче се режима квантитативних или квалитативних параметара (формирање режима или његова анализа) а други који би био базиран на практичној примени метода које су приказане у теоријском делу наставе. У циљу што боље заинтересованости студената да овладају материјом курса, у оквиру семинарских радова ће се разматрати проблематика која ће бити третирана у докторској дисертацији.

Литература:
  1. Прохаска С., 2003.: Хидрологија I део, Рударско-геолошки факултет, Институт "Ј. Черни", Републички хидрометеоролошки завод, Београд
  2. Прохаска С., 2003.: Хидрологија II део, Рударско-геолошки факултет, Институт "Ј. Черни", Републички хидрометеоролошки завод, Београд
  3. објављени радови код нас и у иностранству, поглавља монографија, СЦИ радови....домаћих или иностраних аутора
Метода извођења наставе:
Интерактивна настава која ће се састојати од класичног типа предавања, консултација и самосталног рада студента са омогућеним приступом неопходној литератури
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари2 * 20
Додатни услови оцењивања: -