ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи екохидрогеологије

Студијски програм:
Хидрогеологија (II семестар -OAS)
Назив предмета: Основи екохидрогеологије
Предавачи:
доц. др Владимир Живановић, доц. др Јана Штрбачки
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са општим појмовима екологије, типовима загађивача геолошке средине, циклусом загађења атмосфере, хидросфере и геосфере.
Исход предмета:
Упознавање основа загађења и заштите подземних вода и животне средине.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Елементи опште екологије, хемијски састав атмосфере, површинских и подземних вода, неоргански, органски и биолошки загађивачи животне средине, процеси који доводе до загађења животне средине (атмосфере, надизданске зоне, изданске зоне), геодиверзитет, процеси самопречишћавања, законска регулатива у екологији, основе заштите подземних вода, основе ремедијације земљишта и подземних вода, животна средина и друштво, екологија и економија, окружење и одрживост, етика и одрживост.

Литература:
  1. Вујасиновић С, Матић И.: Основи хидрогеоекологије, РГФ, Београд, 2008
  2. Филиповић Б.,Вујасиновић С.: Заштита подземних вода, РГФ, Институт за хидрогеологију, Београд, 1982
  3. Вујасиновић С. Загађење и заштита подземних вода-практикум, РГФ, Београд, 1989
  4. Крешић Н., Вујасиновић С., Матић И., Ремедијација подземних вода и геосредине, РГФ, Београд, 2006.
Метода извођења наставе:
Интерактивна настава, ПП презентације, семинарски радови, есеји, практичне вежбе, задаци, показне вежбе на терену.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти