Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјална поглавља из контаминације и ремедијације животне средине

Студијски програм:
Хидрогеологија (I семестар -DOS)
Назив предмета: Специјална поглавља из контаминације и ремедијације животне средине
Предавачи:
проф. др Игор Јемцов, доц. др Владимир Живановић, доц. др Јана Штрбачки
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода
Циљ предмета:
Стицање напредних знања везаних за услове контаминације животне средине, формирање концептуалних модела и избор и примену метода ремедијације. Циљ предмета је да се студент у складу са темом докторске дисертације стекне напредне вештине у формирању концептуалним модела контаминације, као и ремедијације подземних вода и геосредине.
Исход предмета:
Развој концептуалних модела кроз напредну анализу процеса транспорта контаминанта кроз геолошку средину, имплементација и мониторинг ефеката ремедијације.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава одвијаће се кроз анализу напредних процеса контаминације приказаних на примерима развоја напредних концептуалних модела и имплементације ремедијационих третмана и техника мониторинга ефеката ремедијације. У зависности од теме докторске дисертације студенту ће бити презентовани различити концептуални хидрогеолошки модели контаминације, као и примењени ефекти ремедијације и њихова анализа, поступак њихове израде у ГИС окружењу, примена модела за симулацију и предикцију хидрогеолошких процеса, анализа модела у погледу тачности и осетљивости, предикцију хидрогеолошких процеса, анализа модела у погледу тачности и осетљивости.

Практична настава
Практична настава ће се одвијати у форми израде семинарског рада на задату тему у складу са избором докторске дисертације. На основу приказаних практичних примера студент ће на конкретном примеру формирати адекватан концептуални модел и пројектовати и имплементирати ремедијационе третмане. Резултати ће бити приказани у оквиру семинарског рада.

Литература:
  1. Gray 2008: Drinking Water Quality. Problems and Solutions. Second ed. Cambridge University Press.
  2. Fitts C, 2002: Groundwater Science. Academic press. Elsavier. 435 p
  3. Noner 2004: Groundwater contamination inventory. A methodological guide IHP-VI. Zaporozec ed. Series on Groundwater No. 2. UNESCO
  4. WHO, 2001: Gudielines for water quality standards. 4th ed. WHO publication. P564
  5. Kresic N, 2007: Hydrogeology and groundwater modeling. 2nd ed. CRC press Taylor and Francis group
  6. Fetter C.W., 2001: Applied Hydrogeology. 4th ed. Prentice-Hall Inc. p.535
  7. Крешић Н, Вујасиновић С, Матић И (2006) Ремедијација подземних вода и геосредине. Универзитет у Београду, Рударско геолошки факултет, Београд
  8. Aller L, Bennet T, Lehr J, Petty R, Hackett G (1985) DRASTIC: A standardized system for evaluating ground water pollution potential using hydrogeologic settings, U.S. EPA, Chicago, Illinois
Метода извођења наставе:
-
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти