Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине

Студијски програм:
Хидрогеологија (IV семестар -DOS)
Назив предмета: Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине
Предавачи:
проф. др Игор Јемцов, проф. др Душан Поломчић, доц. др Драгољуб Бајић, доц. др Владимир Живановић, доц. др Јана Штрбачки
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 15
Услов: -
Циљ предмета:
Кандидат треба да овлада материјом и стекне одговарајућа знања из области хидрогеологије животне средине
Исход предмета:
Овладавање методологијом истраживања из области хидрогеологије животне средине и геосредине
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и пактична настава У оквиру овог предмета кандидат ће развити знања из области истраживања хидрогеологије животне средине, квалитета и заштите подзермних вода, те ремедијације геосредине и загађених вода. У оквиру овог курса кандидат ће бити додатно упознат са специјалним поглављима из хидрохемијског мониторинга, изотопске хидрогеологије и урбане хидрогеологије

Литература:
  1. Fried J J, 1989: Groundwater protection, Nedra.
  2. Крешић Н, Вујасиновић С, Матић И, 2006: Ремедијација подземних вода и гео средине, Унив. у Бeoграду
  3. Appelo C.A.J., Postma D., 2005.: „Geochemistry, groundwater and pollution “, A.A. Balkema Publishers, Leiden.
  4. Mook W., 2000. : “Environmental isotopes in the hydrological cycle“, UNESCO, International Atomic Energy Agency, Paris.
  5. Montgomery C.W., 1997: Fifth edition Environmental Geology, WCB McGraw-Hill.
  6. Mazor E. , 1991.: “Applied chemical and isotopic groundwater hydrology“, Open University Press, Buckingham.
Метода извођења наставе:
Предавања, практичан рад, теренска настава
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти