Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови

Статут и друга општа акта

Статути

  Статут Рударско - геолошког факултета

Акциони план

  Акциони план Рударско - геолошког факултета

Правилници

Правилник о самовредновању
датум: [16.01.2017]
Правилник о обезбеђењу квалитета наставног процеса и вредновању студената
датум: [16.01.2017]
Правилник о самовредновању
датум: [27.12.2012]
Правилник о обезбеђењу квалитета наставног процеса и вредновању студената
датум: [27.12.2012]
Правилник о листи стручних, академских и научних назива
Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Рударско-геолошком факултету
датум: [03.10.2016]
Правилник о упису студената на студије првог степена Универзитета у Београду
датум: [09.05.2007]
Правилник o процедури уписа студената на први и други степен академских студија на РГФ-у
датум: [27.12.2012]
Правилник о условима, начину и поступку уписа на други и трећи степен академских студија Универзитета у Београду
Правилник о наставној литератури и издавачкој делатности
датум: [16.01.2017]
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту
датум: [16.01.2017]
Правилник о основним академским и мастер академским студијама
датум: [23.05.2019]
Правилник о изменама и допунама Правилника о ОАС и МАС
Правилник о докторским студијама на Рударско-геолошком факултету
датум: [03.10.2016]
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту
Правилник о завршном раду на основним и мастер академским студијама на Рударско-Геолошком факултету
Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду
Правилник о вредновању ваннаставних активности студената
датум: [15.03.2017]
Правилник о поступку и начину вредновања научно истраживачких радова истраживача 2008
Правилник о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научно истраживачких резултата истраживача 2007
Правилник о стицању истраживачких и научних звања: 159/2020-82, Службени гласник РС, од 30.децембра 2020.   [квантификација]   [захтеви]
Правилник о коришћењу паркинг простора
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Правилник о набавкама
Правила облачења
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Правилник о раду библиотеке

Процедуре

Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе
датум: [16.01.2017]
Процедура за избор теме, израде и јавне одбране завршног рада на Рударском одсеку

Пословници

Пословник ННВ РГФ
датум: [30.01.2013]

Кодекс

Кодекс професионалне етике на Уневерзитету у Београду

Политика ИМС

Политика квалитета, заштите животне средине и безбедности и здравља запослених

Мере

Мере за обезбеђење и унапређење квалитета

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти