ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјална поглавља из заштите подземних вода

Студијски програм:
Хидрогеологија (I семестар -DOS)
Назив предмета: Специјална поглавља из заштите подземних вода
Предавачи:
доц. др Владимир Живановић, проф. др Игор Јемцов, доц. др Јана Штрбачки
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: Заштита подземних вода, Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода
Циљ предмета:
Стицање напредног знања из области заштите подземних вода. Циљ предмета је да се студент у зависности од теме докторске дисертације упозна са различитим проблемима контаминације подземних вода и конкретним мерама заштите подземних вода.
Исход предмета:
Теоријско и практично оспособљавање студената за примену напредних техника из области заштите подземних вода. Студент ће у зависности од теме докторске дисертације бити у могућности: да примени различите технике за идентификацију извора и процеса контаминације, да изврши симулацију и предикцију процеса контаминације, планира адекватне мере за спречавање загађивања подземних вода.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава одвијаће се кроз презентацију практичних примера процеса контаминације и заштите подземних вода. У зависности од теме докторске дисертације студенту ће бити презентовани различити концептуални модели контаминације подземних вода, прорачуни транспорта контаминације кроз незасићену и засићену зону, примене софтверских решења у симулацији контаминације подземних вода, напредне технике оцене рањивости подземних вода, одређивања зона санитарне заштие у комплексним хидрогеолошким срединама и сл.

Практична настава
Практична настава ће се одвијати у форми израде семинарског рада на задату тему у складу са избором докторске дисертације. На основу приказаних практичних примера студент ће на конкретном примеру примењивати напредне технике из обалсти заштите подземних вода. Резултати ће бити приказани у оквиру семинарског рада.

Литература:
  1. Zaporozec A, Miller JC, 2000: Groundwater Pollution. UNESCO, Paris, France, 24 pp.
  2. Gray 2008: Drinking Water Quality. Problems and Solutions. Second ed. Cambridge University Press.
  3. Zwahlen F [ed] (2004) Vulnerability and risk mapping for the protection of carbonate (karst) aquifers, COST Action 620, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 297 s.
  4. Крешић Н, Вујасиновић С, Матић И (2006) Ремедијација подземних вода и геосредине. Универзитет у Београду, Рударско геолошки факултет, Београд
  5. Fetter CW, 2008: Contaminant Hydrogeology, Second Edition, Waveland Pr Inc;
Метода извођења наставе:
Предавања базирана на приказу различитих примера контаминације и заштите подземних вода ("case studies") путем рачунарских презентација и практичан рад на изабраном подручју сходно правцу дисертације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти