Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјална поглавља из геостатистике

Студијски програм:
Хидрогеологија (I семестар -DOS)
Назив предмета: Специјална поглавља из геостатистике
Предавачи:
проф. др Игор Јемцов, доц. др Владимир Живановић, доц. др Саша Милановић, проф. др Весна Ристић Вакањац
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: Просторна анализа хидрогеолошких података применом геоинформационих система
Циљ предмета:
Стицање знања везаних за основну и напредну примену метода геостатистике. Циљ предмета је да се студент у зависности од изабране тематске области коју разматра у оквиру докторске дисертације упозна и оспособи за примену основних и напредних метода геостатистике.
Исход предмета:
Теоријско и практично оспособљавање студената за примену основних и напредних геостатистичких метода, које подразумевају обраду хидрогеолошких података, третирање неодређености у геологији и хидрогеологији, као и примену машинског учења у хидрогеологији. Оспособљавање студента да у зависности од теме докторске дисертације примене различите геостатистичке методе у обради, анализи и хидрогеолошких података великог обима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава одвијаће се кроз теоријске примере и практичну примену основних и напредних техника анализе хидрогеолошких података великог обима, везано за машинско учење - надгледано (параметарски/непараметарски алгоритми, кернели, неуронске мреже; ненадгледано (кластеринг, редукција димензионалности, дубински процес машинског учења). У зависности од теме докторске дисертације студенту ће бити презентовани различити модели и алгоритми управљања хидрогеолошким подацима великог обима, као и развоју алгоритама и примени метода машинског учења, избора подручја учења, тестирања и провере као и имплементације на целокупан сет података.

Практична настава
Практична настава ће се одвијати у форми израде семинарског рада на са темом примене геостатистичких метода са подацима који кандидат обрађује у оквиру теме докторске дисертације. На основу теоријских основа и приказаних практичних примера студент ће на конкретном примеру примењивати различите технике примене геостатистичких метода. Резултати ће бити приказани у оквиру семинарског рада.

Литература:
  1. Josset LD, Ginsbourger and Lunati I, 2015: Functional error modeling for uncertainty quantification in hydrogeology, Water Resources Research, 51 (2), 1050–1068
  2. Breiman L, Friedman JH, Olshen RA, Stone CJ, 1984: Classification and regression trees. Wadworth, Belmont
  3. Kompare B, 1995: The use of artificial intelligence in ecological modelling. Ph. D. Thesis, Royal Danish School of Pharmacy, Copenhagen, Denmark
  4. Witten IH, Frank E, 2000: Data mining: Practical machine learning tools and techniques with java implementations. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, USA
Метода извођења наставе:
Предавања су заснована на презентацији основних знања и практичне примене геостатистичких метода у хидрогеологији, као и кроз практичне задатке прилагођене савладавању теоријских знања и њиховој практичној примени анализи хидрогоелошких података, а везано за тему докторске дисертације кандидата.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти