Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјална поглавља из примене геоинфорамционих система

Студијски програм:
Хидрогеологија (I семестар -DOS)
Назив предмета: Специјална поглавља из примене геоинфорамционих система
Предавачи:
доц. др Владимир Живановић, проф. др Игор Јемцов, доц. др Саша Милановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: Просторна анализа хидрогеолошких података применом геоинформационих система
Циљ предмета:
Стицање напредног знања о географским информационим системима и о могућностима њихове примене. Циљ предмета је да се студент у зависности од теме докторске дисертације упозна са могућностима примене различитих ГИС техника.
Исход предмета:
Теоријско и практично оспособљавање студената за примену напредних техника коришћења географских информационих система у хидрогеологији. Оспособљавање студента да у зависности од теме докторске дисертације примене различите ГИС технике за унос, обраду и визуализацију просторних и непросторних података у ГИС окружењу.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава одвијаће се кроз практичне примере примене напредних техника у обради просторних хидрогеолошких података. У зависности од теме докторске дисертације студенту ће бити презентовани различити концептуални хидрогеолошки модели, поступак њихове израде у ГИС окружењу, примена модела за симулацију и предикцију хидрогеолошких процеса, анализа модела у погледу тачности и осетљивости.предикцију хидрогеолошких процеса, анализа модела у погледу тачности и осетљивости.

Практична настава
Практична настава ће се одвијати у форми израде семинарског рада на задату тему у складу са избором докторске дисертације. На основу приказаних практичних примера студент ће на конкретном примеру примењивати различите технике у ГИС окружењу. Резултати ће бити приказани у оквиру семинарског рада.

Литература:
  1. Price M, 2006: Mastering ArcGIS, Second edition. McGraw-Hill.
  2. Burrough P, McDonnell R, 2006: Principi geografskih informacionih sistema, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  3. ESRI, 2014: ArcGIS Desktop: Release 10.2. Redlands, CA, Environmental Systems Research Institute
  4. Longley P et al. : Geographic Information Systems and Science, Second Edition, John Wiley & Sons, 2005.
  5. Kennedy M, 2009: Introducing geographic Information Systems with ArcGIS. Secon edition. John Willey and sons.
Метода извођења наставе:
Предавања базирана на приказу различитих примера премене ГИС-а у хидрогеолошкој струци ("case studies") путем рачунарских презентација и практичан рад на изабраном подручју сходно правцу дисертације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 3
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти