Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Завршни рад (HG)

Предавачи:
проф. др Оливера Крунић, проф. др Петар Докмановић, проф. др Душан Поломчић, проф. др Весна Ристић Вакањац, проф. др Игор Јемцов, проф. др Дејан Миленић, проф. др Драгољуб Бајић, проф. др Саша Милановић, доц. др Ана Врањеш, проф. др Јана Штрбачки, проф. др Владимир Живановић, др Бојан Хајдин, доц. др Љиљана Васић, др Небојша Атанацковић, др Бранислав Петровић, др Маја Тодоровић
Студијски програм:
Хидрогеологија(X семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 15    Статус: Обавезан
Услов: Положени сви предмети
Циљ предмета:
Оспособљавање студената за самостално решавање сложенијих задатака из области хидрогеологије у инжењерској пракси
Исход предмета:
Успешно укључивање у праксу за самостално или тимско решавање привредних задатака у области хидрогеологије
Садржај предмета:

Практична настава
Дипломски рад представља резултат самосталног истраживачког рада студента у коме је примењена одговарајућа методологија истраживања у области хидрогеологије на конкретном примеру. Након обављеног истраживања студент припрема завршни рад у форми која генерално садржи следећа поглавља: Увод, Концепција и методологија истраживања, Врсте и обим теренских и кабинетских истраживања, тестова и лабораторијских испитивања, Резултати истраживања и дискусија, Закључак, Преглед литературе. Рад прати израда графичке документације Дипломски рад подразумева јавну одбрану пред комисијом.

Литература:
Метода извођења наставе:
Кабинетски и теренски радови
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава70
Додатни услови оцењивања: -