Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Семинар 1

Предавачи:
проф. др Оливера Крунић, проф. др Петар Докмановић, проф. др Душан Поломчић, проф. др Весна Ристић Вакањац, проф. др Игор Јемцов, проф. др Дејан Миленић, проф. др Драгољуб Бајић, проф. др Саша Милановић, доц. др Ана Врањеш, проф. др Јана Штрбачки, проф. др Владимир Живановић, др Бојан Хајдин, доц. др Љиљана Васић, др Небојша Атанацковић, др Бранислав Петровић, др Маја Тодоровић
Студијски програм:
Хидрогеологија(I семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезни
Услов: -
Циљ предмета:
Кандидат треба да овлада материјом и стекне одговарајућа знања и теоретске подлоге из области везаних за израду пројекта докторске дисертације
Исход предмета:
Израда самосталног рада из одабране области истраживања
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и пактична настава Семинар 1 се израђује као самостални рад одабране теме из појединих студијских група. У односу на одабрану област истраживања у хидрогеологији кандидат ће се у оквиру овог курса – израде семинара теоретски оспособити за будућа примењена и практична истраживања.

Литература:
  1. Стевановић, З., 1993: „Увод у научноистраживачки рад“, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Mook W., 2006. : „Introduction to isotope hydrologu“, Taylor & Francis, London.
  3. Appelo C.A.J., Postma D., 2005.: „Geochemistry, groundwater and pollution “, A.A. Balkema Publishers, Leiden .
  4. Mazor E. , 1991.: “Applied chemical and isotopic groundwater hydrology“, Open University Press, Buckingham.
  5. Mook W., 2000. : “Environmental isotopes in the hydrological cycle“, UNESCO, International Atomic Energy Agency, Paris.
  6. Montgomery C.W., 1997: Fifth edition Environmental Geology, WCB McGraw-Hill.
  7. Филиповић М., 1980. : „Методика хидрогеолошких истраживања“, Научна књига , Београд.
  8. Димитријевић М., 1978: “Геолошко картирање“, Издавачко-информативни центар студената ИЦС, Београд.
  9. Kresic N, 2006: Hydrogeology and groundwater modelling, CRC, Frencis and Taylor
Метода извођења наставе:
Предавања, практичан рад
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Додатни услови оцењивања: -