Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких масива

Предавачи:
проф. др Весна Ристић Вакањац, проф. др Игор Јемцов, проф. др Владимир Живановић, проф. др Душан Поломчић, проф. др Саша Милановић, доц. др Љиљана Васић, др Небојша Атанацковић, др Маја Тодоровић
Студијски програм:
Хидрогеологија(I семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 20    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Кандидат треба да овлада материјом и стекне одговарајућа знања из области истраживања подземних вода збијеног, карстно-пукотинског и пукотинског типа издани
Исход предмета:
Овладавање методологијом истраживања збијеног, карстно-пукотинског и пукотинског типа издани у различитим хидрогеолошким условима
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и пактична настава У оквиру овог предмета кандидат ће развити знања из области хидрогеологије збијеног типа издани формираног у оквиру терцијарних басенских структура, као и хидрогеологије полуотворених, полузатворених и затворених хидрогеолошких структура. Терцијарни басени (углавном неогени) заузимају велико пространство у Републици и представљају значајан ресурс подземних вода у општем билансу и прорачуну стратешких резерви вода. Истраживање дубоких хидрогеолошких структура (углавном пукотинске издани) веома је значајно са аспекта искоришћавања минералних, термалних и термоминералних вода, које имају велико распрострањење у Србији и ЈИ Европи (преко 100 регистрованих појава).

Литература:
  1. Филиповић Б., Крунић О., Лазић М., 2005: „Регионална хидрогеологија Србије“, РГФ-Институт за хидрогеологију, Београд
  2. Димитријевић М., 1978: “Геолошко картирање“, Издавачко-информативни центар студената ИЦС, Београд.
  3. Драгишић В., 2005: “Хидрогеологија лежишта минералних сировина“, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  4. Mook W., 2000. : “Environmental isotopes in the hydrological cycle“, UNESCO, International Atomic Energy Agency, Paris.
  5. Montgomery C.W., 1997: Fifth edition Environmental Geology, WCB McGraw-Hill.
Метода извођења наставе:
Практичан рад, теренска настава
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Додатни услови оцењивања: -