Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Име и презиме: доц. др Саша Милановић
Звање: Доцент
Телефон: 3219 234; 32190232; 011 3239 261;
E-mail: sasa.milanovic@rgf.bg.ac.rs
Адреса: Ђушина 7
Кабинет: 239; 240;
Катедра:
Катедра за хидрогеологију
Консултације:
Лична презентација: доц. др Саша Милановић
 Преглед радова у репозиторијуму


Академска каријера:
  Година Институција Област


Предмети - Акредитација 13:
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Водоснабдевање подземним водама Хидрогеологија ОАС 2+2+0+0
Водоснадбевање подземним водама Хидрогеологија ОАС 2+2+0+0
Израда бунара Хидрогеологија ОАС 3+2+0+0
Израда бунара Хидрогеологија ОАС 3+2+0+0
Истражно бушење у хидрогеологији Хидрогеологија ОАС 2+2+0+0
Истражно бушење у хидрогеологији Хидрогеологија ОАС 2+2+0+0
Методе хидрогеолошких истраживања Хидрогеологија ОАС 3+2+0+0
Методе хидрогеолошких истраживања Хидрогеологија ОАС 3+2+0+0
Карактеризација и инжењеринг карстних издани Хидрогеологија ДАС 2+2+0+0
Карактеризација и инжењеринг карстних издани Хидрогеологија ДАС 2+2+0+0
Инжењеринг и мониторинг карстних и пукотинских издани Хидрогеологија ДОС 5+0+0+0
Истраживачка студија (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0+0+20
Практични истраживачки рад Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Пројекат докторске дисертације Хидрогеологија ДОС 2+0+0+0
Пројекат докторске дисертације Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Самостални публиковани рад 1 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Самостални публиковани рад 2 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Самостални публиковани рад П2 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 2+0+0+0
Семинар 3 Хидрогеологија ДОС 2+0+0+0
Специјална поглавља из геостатистике Хидрогеологија ДОС 5+0+0+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Специјална поглавља из примене геоинфорамционих система Хидрогеологија ДОС 5+0+0+3
Специјална поглавља из примењене хидрологије Хидрогеологија ДОС 5+0+0+0
Специјална поглавља из примењене хидрологије - симулациони модели Геотехника ДОС 5+0+0+3
Специјална поглавља из пројектовања система одбране од подземних вода Хидрогеологија, Геотехника ДОС 5++0+
Специјална поглавља из пројектовања система одбране од подземних вода Хидрогеологија, Геотехника ДОС 5+0+0+0
Специјална поглавља из режима квантитативних и квалитативних параметара изданских вода Хидрогеологија ДОС 5+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких масива Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Специјалне методе, концептуализација и биланс вода у карсту Хидрогеологија ДОС 5+0+0+0
Студијски истраживачки рад 1 Хидрогеологија ДОС 2+0+0+0
Студијски истраживачки рад 2 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 3 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0


Предмети - Акредитација 09:
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти