Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Израда бунара

Студијски програм:
Хидрогеологија (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Израда бунара
Предавачи:
доц. др Саша Милановић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Истражно бушење у хидрогеологији
Циљ предмета:
Упознавање са најчешће примењиваним методама чишћења и разраде бунара, као и регенерације оних у фази експлоатације као веома значајне операције за постизање већих издашности. Информисање неких метода које немају широку примену у нашој пракси, а успешно се примењују у свету. Образовни допринос: Подизање знања студената и омогућавање бољег схватања истраживачког процеса и технологије захватања и експлоатације подземних вода.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за пројектовање и израду бунара
Садржај предмета:
Литература:
  1. Аљтовски М.Е. Хидрогеолошки приручник (превод са руског), Грађевинска књига, Београд, 1973.
  2. Aндрић В., Теодосијевић З.: Приручник за регенерацију капацитета водозахватних објекат, Нови Сад, 2001.
  3. Климентов П.П., Методика хидрогеолошких истрживања (Превод са Руског језика), Грађевинска књига, Београд,1963
  4. Лазић М., Истражно бушење у хидрогеологији, Рударско-геолошки факултет, Институт за хидрогеологију, Београд,1993.
  5. Рузен В. Приручник за обраду и тестирање хидрогеолошких бушотина компринованим зраком, Ина-Нафтаплин, Загреб, 1989
Метода извођења наставе:
Комбинација усменог излагања и табеле, са пројекцијом унапред припремљених слика. Перманентна провера разумевања предавања и знања претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часу и практичном наставом на терену, осим додатног учења.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми2 х 10
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти