Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Истражно бушење у хидрогеологији

Студијски програм:
Хидрогеологија (V семестар -OAS)
Назив предмета: Истражно бушење у хидрогеологији
Предавачи:
доц. др Саша Милановић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са уређајима и алатима који се користе за потребе бушења бунара, као објекта за хидрогеолошко истраживање средине, захватање и искоришаћвање свих видова подземних вода. Методе бушења у различитим врстама стенских маса, тј. практично бављење струком.
Исход предмета:
Подизање знања студената и омогућавање бољег схватања истраживачког процеса и технологије захватања и експлоатације подземних вода.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам истражне бушотине. Избор методе истражног бушења, опрема и технологија. Употреба флуида у бушењу (глинена исплака, вода и комприновани ваздух као флуиди за бушење). Заглаве и хаварије у бушењу, опрема и алат за спашавање. Усмерено бушење. Тампонирање и цементација бушотине. Геолошка и хидрогеолошка осматрања и мерења у процесу бушења. Узорковање језгра за лабораторијаска испитивања. Хидрогеолошка осматрања и мерења у процесу бушења. Каротажна мерења. Пројектовање истражне бушотине.

Практична настава
Практична настава је осмишљена на тај начин да у потпуности прати теоријски део наставе

Литература:
  1. Aбрамов Ц.K. i др. Захвати подземних вода (превод са руског), Грађевинска књига, Београд, 1959.
  2. Аљтовски М.Е. Хидрогеолошки припучник (превод са руског), Грађевинска књига, Београд, 1973.
  3. Којичић Б. Истражно бушење, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1964
  4. Торбица С., Истражно бушење, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997
  5. М. Лазић, 1991: Истражно бушење у хидрогеологији, РГФ, Београд, 1991, 2005
Метода извођења наставе:
Комбинација усменог излагања и табеле, са пројекцијом унапред припремљених слика. Перманентна провера разумевања предавања и знања претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часу и практичном наставом на терену, осим додатног учења.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми2 х 10
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти