Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови


Име и презиме: доц. др Ана Врањеш
Звање: Доцент
Телефон:
E-mail: ana.vranjes@rgf.bg.ac.rs
Адреса:
Кабинет:
Катедра:
Катедра за хидрогеологију
Консултације:
Лична презентација:
 Преглед радова у репозиторијуму


Предмети - Акредитација 13:
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Минералне воде Хидрогеологија ОАС 2+2+0+0
Пројектовање у хидрогеологији Хидрогеологија ОАС 3+2+0+0
Геотермална енергија Хидрогеологија, Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+1+0+0
Геотермална енергија Хидрогеологија, Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+2+0+0
Регионална хидрогеологија Хидрогеологија ОАС 2+2+0+0
Теренска настава-регионална Хидрогеологија ОАС 1+4+0+0
Теренска настава група предмета Хидрогеологија ОАС 1+4+0+0
Генеза и лежишта минералних вода Хидрогеологија ДАС 2+2+0+0
Изотопска хидрогеологија Хидрогеологија ДАС 2+2+0+0
Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи Хидрогеологија ДАС 2+2+0+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких басена Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Практични истраживачки рад Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Пројекат докторске дисертације Хидрогеологија ДОС 2+0+0+0
Студијски истраживачки рад 1 Хидрогеологија ДОС 2+0+0+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Самостални публиковани рад П2 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 2 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 3 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0


Предмети - Акредитација 20::
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Минералне воде Хидрогеологија ОАС 2+2
Регионална хидрогеологија Хидрогеологија ОАС 2+2
Пројектовање у хидрогеологији Хидрогеологија ОАС 3+2
Геотермална енергија Хидрогеологија, Регионална геологија, Истраживање лежишта минералних сировина, Инжењерство нафте и гаса, Геофизика ОАС 2+2
Теренска настава група стручних предмета А Хидрогеологија ОАС 1+4
Теренска настава група стручних предмета Б Хидрогеологија ОАС 1+4
Завршни рад (HG) Хидрогеологија ДАС 0+0
Студијско-теренско-практични рад (HG) Хидрогеологија ДАС 0+0
Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи Хидрогеологија ДАС 2+2
Енергетска ефикасност и коришћење геотермалних ресурса Хидрогеологија ДАС 2+2
Хидрогеологија природног лековитог фактора Хидрогеологија ДАС 2+2
Израда докторске дисертације 1 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Израда докторске дисертације 2 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Истраживачка студија (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Пројекат докторске дисертације Хидрогеологија ДОС 1+0
Рад са СЦИ листе (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Самостални публиковани рад 1 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Самостални публиковани рад 2 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 2+0
Семинар 3 Хидрогеологија ДОС 2+0
Биохидрогеологија Хидрогеологија ДОС 5+0
Геотермални ресурси и производња електричне енергије и когенерација енергије Хидрогеологија ДОС 5+0
Геотермални ресурси и производња топлотне енергије Хидрогеологија ДОС 5+0
Специјална поглавља из методологије истраживања и одрживог коришћења подземних вода хидрогеолошких басена Хидрогеологија ДОС 5+0
Специјална поглавља из минералних вода Хидрогеологија ДОС 5+0
Специјална поглавља из режима квантитативних и квалитативних параметара изданских вода Хидрогеологија ДОС 5+0
Хемометрија Хидрогеологија ДОС 5+0