ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких басена

Студијски програм:
Хидрогеологија (I семестар -DOS)
Назив предмета: Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких басена
Предавачи:
проф. др Петар Докмановић, проф. др Оливера Крунић, проф. др Дејан Миленић, доц. др Јана Штрбачки, доц. др Драгољуб Бајић, др Бојан Хајдин, доц. др Ана Врањеш
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 20
Услов: -
Циљ предмета:
Кандидат треба да овлада материјом и стекне одговарајућа знања из области истраживања одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије
Исход предмета:
Овладавање методологијом истраживања минералних вода и геотермалне енергије у различитим хидрогеолошким условима
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и пактична настава У оквиру овог предмета кандидат ће развити знања из области истраживања и експлоатације минералних, термалних и термоминералних вода, као и могућности вишенаменског коришћења хидрогеотермалне енергије ниске и високе енталпије. Приликом истраживања кандидат ће се упознати са основним карактеристикама преко 250 појава и објеката термоминералних вода у Србији, као и могућностима коришћења геотермалне енергије попут загревања и климатизције стамбених и пословних простора, стакленика, пластеника и сл.

Литература:
  1. Матић И., Вујасиновић С., Дангић А.., 2002: “Загађеност Дунава, наноса и приобалних подземних вода као последица успора ђердапске акумулације“, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Филиповић Б, 1994: Минералне воде, Пос. изд. РГФ, Београд.
  3. Стевановић, З., 1993: „Увод у научноистраживачки рад“, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  4. Appelo C.A.J., Postma D., 2005.: „Geochemistry, groundwater and pollution “, A.A. Balkema Publishers, Leiden.
  5. Montgomery C.W., 1997: Fifth edition Environmental Geology, WCB McGraw-Hill.
  6. Димитријевић М., 1978: “Геолошко картирање“, Издавачко-информативни центар студената ИЦС, Београд.
Метода извођења наставе:
Практичан рад, теренска настава
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти