Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјална поглавља из минералних вода

Студијски програм:
Хидрогеологија (I семестар -DOS)
Назив предмета: Специјална поглавља из минералних вода
Предавачи:
проф. др Оливера Крунић, доц. др Ана Врањеш, доц. др Јана Штрбачки
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Надградња на курсеве из: Минералних вода и Хидрогеологије природног лековитог фактора. Подељена је у две тематске области - Генезу и лежишта минералних вода и Биохидрогеологију. Ево две тематске целине чине предмет Специјална поглавља из минералних вода.
Исход предмета:
Овладавање целокупном проблематиком услова формирања, постојања, обнављања, истицања и вишенаменског коришћења минералних вода
Садржај предмета:

Теоријска настава
Предмет и методе истраживања лежишта минералних вода; Специфичности састава Земљине коре и закономерности распрострањења хемијских елемената; Палогеохемијске специфичности ; Обогаћење микроелементима, карактеристике гас-вода, гас-вода-стена; Схематски приказ лежишта; Генеза и специфичности различитих типова минералних вода; Методе одређивања генезе; Генеза важнијих појава и лежита минералних вода. Друга тематска област Биохидрогеологија обухвата: Основни микробиолошки и геобиолошки појмови; микробиолошка инкрустрација, корозија, колмирање, биоминерализација, биолужење, биогеохемијски процеси, са посебним акцентом на микроорганиме у минералним водама, услове опстанка у истим, Примена у медицини, фармакологији и др.) витамини, ензими, биоактивни молекули, и др.).

Практична настава
Примењене методе у анализама минералних вода; Хемијске и гасне анализе минералних вода; Изотопске анализе минералних вода; Графичко представљање и интерпретација добијених резултата.Технике узорковања микроорганизама у подземним водама (минералним); Анализа појединачних техника за интерпретацију микроорганизама: SEM-EDS техника, MIKROSEQ техника, BART техника и тд.

Литература:
  1. О. Крунић, 2012: «Минералне воде», уџбеник, РГФ, Београд
  2. Б. Филиповић, О. Крунић: «Минералне воде», уџбеник, РГФ, Београд
  3. Б. Филиповић, О. Крунић: Монографија «Минералне и термоминералне воде Србије, РГФ, Београд
Метода извођења наставе:
Интерактивна настава, Писање «водича» наставе на почетку првог семестра за сваког докторанда посебно, Консултације, Показне вежбе (демонстрација-практични примери, софтвери, документација) индивидуални рад, дијалози, самостална или групна припрема студената у вези са израдом семинара.Теренска истраживања и узорковања, рад на представљању и интерпретацији резултата теренских истраживања.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава0
Колоквијуми20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти