Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Генеза и лежишта минералних вода

Студијски програм:
Хидрогеологија (X семестар -DAS)
Назив предмета: Генеза и лежишта минералних вода
Предавачи:
проф. др Оливера Крунић
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Надоградња на курс из Минералних вода
Исход предмета:
Овладавање целокупне проблематике услова формирања, постојања, обнављања, истицања и вишенаменског коришћења минералних вода
Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам и типови лежишта минералних вода, Законитости у појављивању и размештају лежишта минералних вода, Генеза и специфичности различитих типова минералних вода, Угљокиселе минералне воде, Сулфидне метанске минералне воде, Минералне воде са Fe,As.Mn,Al, Cu,. Минералне Br,Ј воде са високим садржајем органских материја, Радонске минералне воде, Si терме, Na-Cl минералне воде, Минералне воде специфичног гасног састава, Методе одређивања генезе минералних вода, Генеза и лежишта минералних вода Србије

Литература:
  1. О. Крунић: «Минералне воде», уџбеник, РГФ, Београд
  2. Б. Филиповић, О. Крунић: «Минералне воде», уџбеник, РГФ, Београд
  3. Б. Филиповић, О. Крунић: Монографија «Минералне и термоминералне воде Србије, РГФ, Београд
Метода извођења наставе:
Интерактивна настава, Писање «водича» наставе,Усмено предавање по задатој теми илустровано бројним практичним примерима, показне вежбе (демонстрација-практични примери, софтвери, документација) индивидуаклни рад, дијалози, самостална или групна припрема студената појединих поглавља са предавања
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Семинари10
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти