ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије

Студијски програм:
Хидрогеологија (III семестар -DOS)
Назив предмета: Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије
Предавачи:
проф. др Оливера Крунић, проф. др Дејан Миленић, проф. др Петар Докмановић, доц. др Ана Врањеш, доц. др Јана Штрбачки
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 20
Услов: -
Циљ предмета:
Кандидат треба да овлада материјом и стекне одговарајућа знања из области истраживања одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије
Исход предмета:
Овладавање методологијом истраживања минералних вода и геотермалне енергије у различитим хидрогеолошким условима
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и пактична настава У оквиру овог предмета кандидат ће развити знања из области истраживања и експлоатације минералних, термалних и термоминералних вода, као и могућности вишенаменског коришћења хидрогеотермалне енергије ниске и високе енталпије.

Литература:
  1. Филиповић Б., Крунић О., Лазић М., 2005: „Регионална хидрогеологија Србије“, РГФ-Институт за хидрогеологију, Београд
  2. Филиповић Б, 1994: Минералне воде, Пос. изд. РГФ, Београд.
  3. Драгишић В., 2005: “Хидрогеологија лежишта минералних сировина“, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  4. Mook W., 2000. : “Environmental isotopes in the hydrological cycle“, UNESCO, International Atomic Energy Agency, Paris.
  5. Montgomery C.W., 1997: Fifth edition Environmental Geology, WCB McGraw-Hill.
  6. Mazor E. , 1991.: “Applied chemical and isotopic groundwater hydrology“, Open University Press, Buckingham.
Метода извођења наставе:
Практичан рад, теренска настава
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти