Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Биохидрогеологија

Студијски програм:
Хидрогеологија (I семестар -DOS)
Назив предмета: Биохидрогеологија
Предавачи:
проф. др Оливера Крунић, доц. др Ана Врањеш, доц. др Јана Штрбачки
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са микробиологијом подземних вода, формирања њиховог микробиолошког састава, утицаја микроорганизама на хидрогеолошку средину, водозахватне објекте, квалитативна својства вода, итд. Упознавање са биогеохемијским процесима у литосфери - биоминерализација, биолужење. Изучавање биоремедијације контаминираних подземних вода.
Исход предмета:
Овладавање целокупном проблематиком формирања микробиолошког састава подземних вода, техника узокровања подземних вода за микробиолошку анализу , мера ревитализације водозахватних објеката од микроорганизама и могућности примене микроорганизама у сврхе биоремедијације конатминираних подземних вода, биолужења, биоминерализације, генезе подземних вода, итд. Овладавање техникама испитивања микробиолошког састава подземних вода.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни микробиолошки и геобиолошки појмови; микробиолошка инкрустрација, корозија, колмирање, биоминерализација, биолужење, биогеохемијски процеси, са посебним акцентом на микроорганиме у минералним водама, услове опстанка у истим, Примена у медицини, фармакологији и др.) витамини, ензими, биоактивни молекули, и др.). Водоснабдевање и биохидрогеологија, законска регулатива и биохидрогеологија, бунари и микроорганизми, својства и карактеристике биоцида и њихова примена у хидрогеологији, итд. Биофилмови и биомати у хидрогеологији.

Практична настава
Анализа појединачних техника за интерпретацију микроорганизама: SEM-EDS техника, MIKROSEQ техника, BART техника, светлносно-оптичког микроскопа, итд. Примена биохидрогеолошких атласа.

Литература:
  1. О. Крунић, 2012: «Основе биохидрогеологије», уџбеник, РГФ, Београд, у штампи.
  2. R. Cullimore, 2007 : «Pratical Manual of Groundwater Microbiology» CRC Press, second edition.
  3. F. Chapelle, 2000: «Ground-water Microbiolology and Geochemistry» United States Geological Survey, second edition
Метода извођења наставе:
Интерактивна настава, Писање «водича» наставе на почетку првог семестра за сваког докторанда посебно, Консултације, Показне вежбе (демонстрација-практични примери, софтвери, документација) индивидуални рад, дијалози, самостална или групна припрема студената у вези са израдом семинара.Теренска истраживања и узорковања, рад на представљању и интерпретацији резултата теренских истраживања. Лабораторијски рад.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава0
Колоквијуми20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти