ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Име и презиме: проф. др Игор Јемцов
Звање: Редовни професор
Телефон: 3219 234
E-mail: igor.jemcov@rgf.bg.ac.rs
Адреса: Ђушина 7
Кабинет:
Катедра:
Катедра за хидрогеологију
Консултације:
Лична презентација:
Ужа научна област: Водоснабдевање и менаџмент подземних вода
 Преглед радова у репозиторијуму


Академска каријера:
  Година Институција Област
Избор у звање 2010 Рударско-геолошки факултет Водоснабдевање и менаџмент подземних вода
Магистратура 2000 Рударско-геолошки факултет техничке науке, геологија-хидрогрогеологија
Диплома 1993 Рударско-геолошки факултет геоогија - хидрогеологија


Предмети - Акредитација 20:
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Заштита подземних вода Хидрогеологија ОАС 3+2+0+0
Основе примене геоинформационих система у хидрогеологији Хидрогеологија ОАС 2+2+0+0
Теренска настава - Хидрогеолошко картирање Хидрогеологија ОАС 1+1+0+0
Хидрогеолошко картирање Хидрогеологија ОАС 2+3+0+0
Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода Хидрогеологија ДАС 2+2+0+0
Просторна анализа хидрогеолошких података применом геоинформационих система Хидрогеологија ДАС 2+2+0+0
Инжењеринг и мониторинг карстних и пукотинских издани Хидрогеологија ДОС 5+0+0+0
Истраживачка студија (HG) Хидрогеологија ДОС ++0+
Пројекат докторске дисертације Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Самостални публиковани рад 1 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Самостални публиковани рад 2 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 2+0+0+0
Семинар 3 Хидрогеологија ДОС 2+0+0+0
Специјална поглавља из геостатистике Хидрогеологија ДОС 5+0+0+0
Специјална поглавља из заштите подземних вода Хидрогеологија ДОС 5+0+0+0
Специјална поглавља из контаминације и ремедијације животне средине Хидрогеологија ДОС 5+0+0+0
Специјална поглавља из методологије истраживања и одрживог коришћења подземних вода хидрогеолошких басена Хидрогеологија ДОС 5+0+0+0
Специјална поглавља из примене геоинфорамционих система Хидрогеологија ДОС 5+0+0+0


Предмети - Акредитација 13:
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Заштита подземних вода Хидрогеологија ОАС 2+2+0+0
Теренска настава - Хидрогеолошко картирање Хидрогеологија ОАС 0+3+0+0
Теренска настава из групе стручних предмета Хидрогеологија ОАС 0+2+0+0
Хидрогеолошко картирање Хидрогеологија ОАС 2+3+0+0
Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода Хидрогеологија ДАС 2+2+0+0
Практични истраживачки рад Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Пројекат докторске дисертације Хидрогеологија ДОС 2+0+0+0
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Самостални публиковани рад П2 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких масива Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Студијски истраживачки рад 1 Хидрогеологија ДОС 2+0+0+0
Студијски истраживачки рад 2 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 3 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0


Предмети - Акредитација 09:
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Хидрогеолошко картирање Хидрогеологија ОАС 3+3
Теренска настава из Хидрогеолошког картиања Хидрогеологија ОАС 1+5
Заштита подземних вода Хидрогеологија ОАС 2+2
Теренска настава из групе предмета (ГХГ28) Хидрогеологија ОАС 0+1
Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода Хидрогеологија ДАС 2+2
Практични истраживачки рад Хидрогеологија ДАС 0+8
Претходна студија оправданости Хидрогеологија ДОС 2+0
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 1+0
Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине Хидрогеологија ДОС 3+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода Хидрогеологија ДОС 6+0


Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти