ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Име и презиме: доц. др Драгољуб Бајић
Звање: Доцент
Телефон: 3219 135;
E-mail: dragoljub.bajic@rgf.bg.ac.rs
Адреса: Ђушина 7
Кабинет: 255-256
Катедра:
Катедра за хидрогеологију
Консултације: среда, 9-11ч
Лична презентација: линк
 Преглед радова у репозиторијуму


Академска каријера:
  Година Институција Област
Избор у звање 2016 Рударско-геолошки факултет Хидрогеологија
Докторат 2016 Рударско-геолошки факултет Водоснабдевање и менаџмент подземних вода
Диплома 2008 Рударско-геолошки факултет


Предмети - Акредитација 20:
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Изворишта и захвати подземних вода Хидрогеологија ОАС 2+2+0+0
Моделирање подземних вода 1 Хидрогеологија ОАС 3+2+0+0
Теренска настава из групе стручних предмета Хидрогеологија ОАС 1+0+0+0
Хидраулика бунара Хидрогеологија ОАС 2+3+0+0
Хидраулика подземних вода Хидрогеологија ОАС 3+2+0+0
Моделирање подземних вода 2 Хидрогеологија ДАС 2+2+0+0
Истраживачка студија (HG) Хидрогеологија ДОС ++0+
Пројекат докторске дисертације Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Самостални публиковани рад 1 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Самостални публиковани рад 2 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 2+0+0+0
Семинар 3 Хидрогеологија ДОС 2+0+0+0
Специјална поглавља из вишекритеријумске оптимизације система Хидрогеологија ДОС 5+0+0+0
Специјална поглавља из динамике подземних вода Хидрогеологија ДОС 5+0+0+0
Специјална поглавља из моделирања подземних вода Хидрогеологија ДОС 5+0+0+0
Специјална поглавља из примењене хидрологије Хидрогеологија ДОС 5+0+0+0
Специјална поглавља из примењене хидрологије - симулациони модели Геотехника ДОС 5+0+0+0
Специјална поглавља из пројектовања система одбране од подземних вода Хидрогеологија, Геотехника ДОС 5++0+
Специјална поглавља из пројектовања система одбране од подземних вода Хидрогеологија, Геотехника ДОС 5+0+0+0
Специјална поглавља из режима квантитативних и квалитативних параметара изданских вода Хидрогеологија ДОС 5+0+0+0


Предмети - Акредитација 13:
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Изворишта и захвати подземних вода Хидрогеологија ОАС 2+2+0+0
Моделирање подземних вода 1 Хидрогеологија ОАС 3+2+0+0
Теренска настава из Опште хидрологије Хидрогеологија ОАС 0+2+0+0
Хидраулика бунара Хидрогеологија ОАС 2+3+0+0
Хидраулика подземних вода Хидрогеологија ОАС 3+2+0+0
Моделирање подземних вода 2 Хидрогеологија ДАС 2+2+0+0
Семинар Хидрогеологија ДАС 0+0+0+6
Практични истраживачки рад Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Самостални публиковани рад П2 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких басена Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Студијски истраживачки рад 2 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 3 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0


Предмети - Акредитација 09:
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Хидраулика бунара Хидрогеологија ОАС 3+3
Хидраулика подземних вода Хидрогеологија ОАС 3+3
Изворишта и захвати подземних вода Хидрогеологија ОАС 2+2
Моделирање подземних вода 1 Хидрогеологија ОАС 3+3
Моделирање подземних вода 2 Хидрогеологија ДАС 2+2
Практични истраживачки рад Хидрогеологија ДАС 0+8
Пројекат дипломског рада Хидрогеологија ДАС 3+3
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 1+0
Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине Хидрогеологија ДОС 3+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода Хидрогеологија ДОС 6+0


Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти