Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Име и презиме: проф. др Драгољуб Бајић
Звање: Ванредни професор
Телефон: 3219 135;
E-mail: dragoljub.bajic@rgf.bg.ac.rs
Адреса: Ђушина 7
Кабинет: 255-256
Катедра:
Катедра за хидрогеологију
Консултације: четвртак, 10-12ч
Лична презентација: линк
 Преглед радова у репозиторијуму


Академска каријера:
  Година Институција Област
Избор у звање 2021 Рударско-геолошки факултет Хидрогеологија
Докторат 2016 Рударско-геолошки факултет Водоснабдевање и менаџмент подземних вода
Диплома 2008 Рударско-геолошки факултет


Предмети - Акредитација 13:
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Хидраулика подземних вода Хидрогеологија ОАС 3+2+0+0
Теренска настава из групе стручних предмета Хидрогеологија ОАС 0+2+0+0
Теренска настава из Опште хидрологије Хидрогеологија ОАС 0+2+0+0
Хидраулика бунара Хидрогеологија ОАС 2+3+0+0
Изворишта и захвати подземних вода Хидрогеологија ОАС 2+2+0+0
Моделирање подземних вода 1 Хидрогеологија ОАС 3+2+0+0
Моделирање подземних вода 2 Хидрогеологија ДАС 2+2+0+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких басена Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Практични истраживачки рад Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Самостални публиковани рад П2 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 2 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 3 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0


Предмети - Акредитација 20::
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Хидраулика подземних вода Хидрогеологија ОАС 3+2
Теренска настава из групе стручних предмета Хидрогеологија ОАС 1+0
Хидраулика бунара Хидрогеологија ОАС 2+3
Изворишта и захвати подземних вода Хидрогеологија ОАС 2+2
Моделирање подземних вода 1 Хидрогеологија ОАС 3+2
Завршни рад (HG) Хидрогеологија ДАС 0+0
Студијско-теренско-практични рад (HG) Хидрогеологија ДАС 0+0
Моделирање подземних вода 2 Хидрогеологија ДАС 2+2
Израда докторске дисертације 1 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Израда докторске дисертације 2 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Истраживачка студија (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Рад са СЦИ листе (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Самостални публиковани рад 1 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Самостални публиковани рад 2 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 2+0
Семинар 3 Хидрогеологија ДОС 2+0
Специјална поглавља из вишекритеријумске оптимизације система Хидрогеологија ДОС 5+0
Специјална поглавља из динамике подземних вода Хидрогеологија ДОС 5+0
Специјална поглавља из методологије истраживања и одрживог коришћења подземних вода хидрогеолошких басена Хидрогеологија ДОС 5+0
Специјална поглавља из моделирања подземних вода Хидрогеологија ДОС 5+0
Специјална поглавља из пројектовања система одбране од подземних вода Хидрогеологија, Геотехника ДОС 5+0
Специјална поглавља из режима квантитативних и квалитативних параметара изданских вода Хидрогеологија ДОС 5+0
Специјална поглавља из примењене хидрологије - симулациони модели Геотехника ДОС 5+0