Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјална поглавља из пројектовања система одбране од подземних вода

Студијски програм:
Геотехника (I семестар -DOS)
Хидрогеологија (I семестар -DOS)
Назив предмета: Специјална поглавља из пројектовања система одбране од подземних вода
Предавачи:
проф. др Душан Поломчић, доц. др Драгољуб Бајић, доц. др Саша Милановић, др Небојша Атанацковић, др Бојан Хајдин
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Елементи система и пројектовање система заштите од поплава приобалних подручја. Прогноза ефикасности система заштите приобаља. Оптимизација система. Евалуација штета насталих поплавама пољопривредних, урбаних и индустријских прорачуна.
Исход предмета:
Спајање теоријског знања и инжењерског приступа у пројектовању система заштите приобаља од подземних вода
Садржај предмета:

Теоријска настава
Елементи система заштите приобаља од подземних вода. Фазе пројектовања. Развој алгоритама хидрогеолошких истраживања код пројектовања и израде система. Прогноза ефеката рада система. Вишекритеријумски избор оптималних карактеристика система. Оптимизација рада система. Квантитативна евалуација штета насталих поплавама пољопривредних, урбаних и индустријских прорачуна.

Практична настава
Ради се студијски истраживачки рад и семинарски рад

Литература:
  1. Објављени радови на нашем и страном језику.
  2. Интернет као извор литературе
Метода извођења наставе:
Предавања, давање смерница и литературних јединица за научно-истраживачки рад. Консултације кроз менторски рад.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти