Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Име и презиме: проф. др Весна Ристић Вакањац
Звање: Редовни професор
Телефон: 3219 231
E-mail: vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs
Адреса: Ђушина 7
Кабинет: 244
Катедра:
Катедра за хидрогеологију
Консултације: уторак 10-12
Лична презентација:
 Преглед радова у репозиторијуму


Академска каријера:
  Година Институција Област
Докторат 2007 Рударско-геолошки факултет Хидрогеологија и хидрологија карста
Избор у звање 2004 Рударско-геолошки факултет Хидрогеологија и хидрологија
Магистратура 1995 Рударско-геолошки факултет Хидрологија и хидрогеологија карста
Диплома 1989 Рударско-геолошки факултет Хидрогеологија


Предмети - Акредитација 13:
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Општа хидрологија Хидрогеологија ОАС 2+3+0+0
Теренска настава из групе стручних предмета Хидрогеологија ОАС 0+2+0+0
Теренска настава из Опште хидрологије Хидрогеологија ОАС 0+2+0+0
Мелиоративна хидрогеологија Хидрогеологија ДАС 2+2+0+0
Примењена хидрологија (са основама примењене статистике у хидрогеологији) Хидрогеологија ДАС 2+2+0+0
Водопривреда Хидрогеологија ДАС 2+2+0+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија ДОС 1+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких масива Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Практични истраживачки рад Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Пројекат докторске дисертације Хидрогеологија ДОС 2+0+0+0
Студијски истраживачки рад 1 Хидрогеологија ДОС 2+0+0+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода Хидрогеологија ДОС 4+0+0+0
Самостални публиковани рад П2 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 2 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 3 Хидрогеологија ДОС 0+0+0+0


Предмети - Акредитација 20::
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Општа хидрологија Хидрогеологија ОАС 2+3
Теренска настава из групе стручних предмета Хидрогеологија ОАС 1+0
Завршни рад (HG) Хидрогеологија ДАС 0+0
Примењена статистика и вероватноћа у хидрогеологији Хидрогеологија ДАС 2+2
Студијско-теренско-практични рад (HG) Хидрогеологија ДАС 0+0
Мелиоративна хидрогеологија Хидрогеологија ДАС 2+2
Примењена хидрологија са основама водопривреде Хидрогеологија ДАС 2+2
Израда докторске дисертације 1 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Израда докторске дисертације 2 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Истраживачка студија (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Пројекат докторске дисертације Хидрогеологија ДОС 1+0
Рад са СЦИ листе (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Самостални публиковани рад 1 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Самостални публиковани рад 2 (HG) Хидрогеологија ДОС 0+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 2+0
Семинар 3 Хидрогеологија ДОС 2+0
Специјална поглавља из вишекритеријумске оптимизације система Хидрогеологија ДОС 5+0
Специјална поглавља из методологије истраживања и одрживог коришћења подземних вода хидрогеолошких басена Хидрогеологија ДОС 5+0
Специјална поглавља из моделирања подземних вода Хидрогеологија ДОС 5+0
Специјална поглавља из примењене хидрологије Хидрогеологија ДОС 5+0
Специјална поглавља из режима квантитативних и квалитативних параметара изданских вода Хидрогеологија ДОС 5+0
Специјална поглавља из примењене хидрологије - симулациони модели Геотехника ДОС 5+0


Стручна усавршавања:
»