Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Водопривреда

Студијски програм:
Хидрогеологија (X семестар -DAS)
Назив предмета: Водопривреда
Предавачи:
проф. др Весна Ристић Вакањац
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог курса je изучавање водних ресурса упознавање студената са управљање водним ресусрсима и информационим системима у области водопривреде, и организације водопривредне делатности у Србији
Исход предмета:
Способност за активно учешће и организацију рада у области водопривреде
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава Појам, значај и задаци водопривреде. Комплексно изучавање водних ресурса. Водопривредни постулати. Подела водопривредне делатности - водопривредне области и гране, Водопривредни биланс. Водопривредни план. Водопривредни системи. Водопривредна основа. Управљање водним ресусрсима. Информациони систем у области водопривреде. Организација водопривредне делатности у Србији

Практична настава
ВЕЖБЕ: Циљ вежби у оквиру овог курса је да се кроз један практични пример прате континуално предавања

Литература:
  1. Владисављевић Ж., 1969.: О водопривреди, Грађевински факултет, Институт "Ј. Черни", Београд
  2. Ђорђевић Б., 1990.: Водопривредни системи, Научна књига, Београд
  3. Закон о водама, 2010
Метода извођења наставе:
Интерактивна настава која ће бити праћена презентацијама, филмовиам и слајдовима
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит55

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава10
Колоквијуми20
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти