Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјална поглавља из примењене хидрологије

Студијски програм:
Хидрогеологија (I семестар -DOS)
Назив предмета: Специјална поглавља из примењене хидрологије
Предавачи:
проф. др Весна Ристић Вакањац, проф. др Душан Поломчић, доц. др Драгољуб Бајић, доц. др Саша Милановић, доц. др Јана Штрбачки
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Курс је посвећен упознавању студената просторном и временском расподелом појединих хидролошких параметара и хидролошким моделима који могу наћи примену у хидрогеологији
Исход предмета:
Исход предмета је да студент овлада моделима који могу бити применљиви у хидрогеологији.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у моделирање, основни принципи и класификација хидролошких модела. Типови модела и њихова примена

Практична настава
Поред активне наставе, студенти ће током курса имати за задатак да ураде два семинарска рада, један који се бави теоријом а тиче се модела који се може користити сходно тематици која ће се третирати у докторској дисератцијиа други који би био базиран на практичној примени модела који је третиран у првом семинарском раду.

Литература:
  1. Прохаска С., 2003.: Хидрологија I део, Рударско-геолошки факултет, Институт "Ј. Черни", Републички хидрометеоролошки завод, Београд
  2. Прохаска С., 2006.: Хидрологија II део, Рударско-геолошки факултет, Институт "Ј. Черни", Републички хидрометеоролошки завод, Београд
  3. објављени радови код нас и у иностранству, поглавља монографија, СЦИ радови....домаћих или иностраних аутора
Метода извођења наставе:
Интерактивна настава која ће се састојати од класичног типа предавања, консултација и самосталног рада студента са омогућеним приступом неопходној литератури
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари2 * 20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти