ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Име и презиме: проф. др Предраг Лазић
Звање: Редовни професор
Телефон: 3219 171; fax: 3237-322
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs
Адреса: Ђушина 7
Кабинет: 90
Катедра:
Катедра за припрему минералних сировина
Консултације: уторак 10-12
Лична презентација:
 Преглед радова у репозиторијуму


Академска каријера:
  Година Институција Област
Избор у звање 2013 Рударско-геолошки факултет Припрема минералнох сировина, заштита животне средине и заштита на раду
Докторат 2002 Рударско-геолошки факултет Рударство - припрема минералних сировина
Магистратура 1994 Рударско-геолошки факултет Рударство - Припрема минералних сировина


Предмети - Акредитација 20:
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Машине и уређаји у припреми минералних сировина 1 Рударско инжењерство ОАС 2+2+0+0
Методе испитивања минералних сировина 1 Рударско инжењерство ОАС 2+2+0+0
Основи припреме минералних сировина Истраживање лежишта минералних сировина, Геологија ОАС 2+2+0+0
Теоријски основи припреме минералних сировина Рударско инжењерство ОАС 2+2+0+0
Управљање комуналним отпадом Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине ОАС 2+2+0+0
Машине и уређаји у припреми минералних сировина 2 Рударско инжењерство ДАС 2+2+0+0
Специјалне методе концентрације Рударско инжењерство ДАС 2+2+0+0
Теоријски основи концентрације Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине ДАС 2+2+0+0
Уситњавање и класирање Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине ДАС 2+2+0+0
Теоријски принципи уситњавања и класирања Рударско инжењерство ДОС 4+0+0+0
Теоријски принципи флотацијске концентрације Рударско инжењерство ДОС 4+0+0+0


Предмети - Акредитација 13:
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Машине и уређаји у припреми минералних сировина 1 Рударско инжењерство ОАС 2+2+0+0
Методе испитивања минералних сировина 1 Рударско инжењерство ОАС 2+2+0+0
Методе сепарације комуналног отпада и рециклажа Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине ОАС 2+2+0+0
Стручна пракса (ПМС) Рударско инжењерство ОАС 0+0+0+0
Теоријски основи припреме минералних сировина Рударско инжењерство ОАС 2+2+0+0
Машине и уређаји у припреми минералних сировина 2 Рударско инжењерство ДАС 2+2+0+0
Методе испитивања минералних сировина 2 Рударско инжењерство ДАС 2+2+0+0
Припрема минералних сировина Б Геологија ДАС 2+2+0+0
Теоријски основи концентрације Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине ДАС 2+2+0+0
Уситњавање и класирање Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине ДАС 2+2+0+0
Теоријски принципи уситњавања и класирања Рударско инжењерство ДОС 4+0+0+0
Теоријски принципи флотацијске концентрације Рударско инжењерство ДОС 4+0+0+0


Предмети - Акредитација 09:
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Методе испитивања минералних и техногених сировина Рударско инжењерство ОАС 2+1
Методе сепарације комуналног отпада и рециклажа Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Теоријски основи припреме минералних сировина Рударско инжењерство ОАС 2+2
Машине и уређаји у припреми минералних сировина Рударско инжењерство ОАС 2+2
Теренска настава и летња пракса (РИ ПМС-IV) Рударско инжењерство ОАС 0+8
Машине и уређаји у припреми минералних сировина - одабрана поглавља Рударско инжењерство ДАС 2+2
Методе испитивања минералних и техногених сировина - одабрана поглавља Рударско инжењерство ДАС 2+2
Теоријски основи концентрација Рударско инжењерство ДАС 2+2
Уситњавање и класирање Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ДАС 2+2
Припрема минералних сировина Б Геологија ДАС 2+2
Машине и уређаји за припремu минералних сировина - одабрана поглавља Рударско инжењерство ДОС 4+0
Теоријски принципи уситњавања и класирања Рударско инжењерство ДОС 4+0
Теоријски принципи флотацијске концентрације Рударско инжењерство ДОС 4+0
Рециклирање комуналног отпада Рударско инжењерство ДОС 4+0


Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти