Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Машине и уређаји у припреми минералних сировина 2

Предавачи:
проф. др Предраг Лазић
Студијски програм:
Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ курса је да се студент упозна са машинама и уређајима који се користе као помоћни у различитим процесима припреме минералних сировина. Поред упознавања са основним принципима рада машина и њиховом конструкцијом, студенти ће се упознати и са начином избора и прорачуна тих уређаја.
Исход предмета:
Укључивање у рударску привреду, научно-истраживачки рад или наставак студија
Садржај предмета:

Теоријска настава
Изучавање основних карактеристика и начина рада помоћних машина и уређаја у припреми минералних сировина. Ту су пре свега хранилице, пумпе, раздељивачи пулпе, узимачи узорака, додавачи реагенаса као и уређаји за аутоматску регулацију и контролу процеса припреме минералних сировина. Поред тога студенти ће се упознати са тзв. технолошким захтевима за аутоматизацију процеса примпреме минералних сировина.

Практична настава
Одговарајућа експериманталне и рачунске вежбе прате све машине и уређаје из групе помоћних: хранилице, пумпе, раздељивачи пулпе, узимачи узорака, додавачи реагенаса као и машине за аутоматску контролу и регулацију процеса.

Литература:
  1. С. Деушић, П. Лазић, Машине и уређаји у припреми минералних сировина, 2013.
Метода извођења наставе:
Предавања, вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит20
Писмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми30
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -