Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Теоријски принципи уситњавања и класирања

Предавачи:
проф. др Предраг Лазић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог курса је изучавање теоријских принципа уситњавања и класирања. Детаљно упознавање са машинама и уређајима за уситњавање и класирање као и избор и прорачун истих.
Исход предмета:
Докторанти ће овладати методима анализе и решавања проблема из области уситњавања и класирања.
Садржај предмета:

Теоријска настава
У оквиру теројске наставе на овом предмету изучаваће се теоријски принципи дробљења, анализа сила које делују у дробилицама и утицаји карактеристика минералне сировине на одабир дробилица. Такође, вршиће се анализа рада млинова (кретање мељућих тела кинетика млевења и сл.) и утицај карактеристика минералне сировине на млевење. Потрошња енергије у млевењу. Теоријски принципи касирања као и проблеми који се јављају у овој области. Дрбилице, млинови уређаји за класирање. Детаљно изучавање принципа рада и утицаја појединих фактора на рад ових уређаја. Изучавање могућности оптимизације рада ових уређаја.

Практична настава
Одговарајућа експеримантални и научно истраживачки рад који се односи на тему докторских студија.

Литература:
  1. У договору са наставником
Метода извођења наставе:
Консултативна настава
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -