Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методе испитивања минералних сировина 1

Предавачи:
проф. др Предраг Лазић, проф. др Александар Пачевски
Студијски програм:
Припрема минералних сировина (VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ курса је да студенте упозна са физичким, хемијским и технолошким карактеристикама минералних сировина. Да код студената развије способност да могу анализирати и сагледати могућности система за третман и коришћење, комплексну валоризацију материјала – руде, јаловине, различитих техногених сировина и давати им нову вредност.
Исход предмета:
По окончању овога курса, студент је у стању да изведе карактеризацију сваке геогене и техногене сировине, да јој одреди могуће правце третмана, и да зна који се ефекти могу постићи.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Карактеризација материјала. Физичке особине минерала. Карактеристике минералне сировине од значаја за процесе припреме минералниг сировина. Формирање примарног узорка из лежишта или погону за припрему; утврђивање репрезентативности узорка и обрада. Методе испитивања минералних сировина, као што су минералошка рудномикроскопска испитивања, структурно-текстурне анализе руда, испитивања ослобађања минерала; утврђивање гранулометријског састава. Могућности раздвајања сировине на основу разлика у густинама, електропроводности, магнетских особина и др. Методе утврђивања степена ослобађања минерала. Могућности ослобађања минерала у процесу уситњавања сировине.

Практична настава
О предмету, значај изучавања. Рад са бинокуларним микроскопом, типови, конструкције, идентификација минерала у сировини, производима млевења и концентрације руда Pb–Zn–Cu, Cu–Mo–Au, Hg, Sb–As, W–Sn, Ti–Cr–Fe, Fe. Минерли неметаличних минералних сировина, и други. Узорак, методе узорковања, обрада са скраћивањем, грешке обраде, карактер и врсте зорака. Рудно микроскопских испитивања. Детерминација минерала, структурно–текстурне карактеристике, парагенезе минералних врста у сировинама. Рационална анализа, поступци решавања и резултати. Модални минерални састав. Гранулометријска анализа сировина и продуката концентрације; лабораторијске методе одређивања грануло састава. Приказивање резултата гранулометријске анализе, табеларно, графички и аналитички. Ослобадјање минерала: модели сировине, модели ослобађања; приступи; технике снимања, приказ резултата. Интегрални степен ослобадјања. Значај. Физички параметри на сировини: густина, запреминска маса, насипна масаи други.

Литература:
  1. Томанец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – Издање: РГФ, Београд. ЦД.
  2. Томанец Р., 2002: Збирка решених задатака из МИМС у ПМС. – РГФ, Београд.
  3. Romanov V. A., Morozov M. V., 1999: Laboratory methods of investigation of minerals, rocks and ores. Methodical guidelines for laboratory works. Saint-Petersburg.
  4. Р. Милосављевић, 1974: Методе испитивања минералних сировина у припреми минералних сировина, РГФ Београд.
Метода извођења наставе:
Студенти у лабораторијама Катедре за ПМС изводе практичне вежбе, на реалним материјалима (различитим минералним сировинама, отпадима, јаловинама концентрације, производима чишћења и коришћења угља идр.), утврђују њихове карактеристике и одређују могућности њихове будуће успешне концентрације или одређене прераде. Упознају се са могућностима поступака припреме минералних сировина познајући карактеристике сировине.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит25
Усмени испит25

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања25
Практична настава25
Додатни услови оцењивања: -