Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Теоријски принципи флотацијске концентрације

Предавачи:
проф. др Предраг Лазић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(IV семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Оспособљавање студената за самостални научно-истраживачки раду области примене флотацијске концентрације.
Исход предмета:
Докторанти ће овладати методима анализе и решавања проблема из области флотацијске концентрације. Ова испитивања ће се заснивати на фундаменталним испитивањима на чистим минералима као и примењена истраживања на руди.
Садржај предмета:

Теоријска настава
У оквиру теројске наставе на овом предмету изучаваће се теоријски принципи флотацијске концентрације. Фазе флотацијске пулпе, Минерализација ваздушних мехурића, Флотацијска пена. , Вероватноћа судара и пријањања минерала уз мехурић. Кинетика флотирања, кинетика адсорпције, кинетика пријањања минералних зрна уз ваздушне мехуриће, кинетика левитације.Флотацијски реагенси, Меанизми деловања флотацијских реагенаса, Нови флотацијски реагенси. Испитивање флотабилности минерала (угао додира, беспено флотирање).

Практична настава
Одговарајући експеримантални и научно истраживачки рад који се односи на тему докторских студија.

Литература:
  1. У договору са наставником
Метода извођења наставе:
Консултативна настава
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -