Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Стручна пракса 4 (ПМС)

Предавачи:
проф. др Предраг Лазић, проф. др Милена Костовић, мастер Марина Благојев
Студијски програм:
Припрема минералних сировина (VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Услов: 8. семестар
Циљ предмета:
Практична искуства и боравак студента на рудницима са подземном и површинском експлоатацијом, институтима, као и радним организацијама које су својим пословањем везани за рударску индустрију, у којима ће студент реализовати своју професионалну каријеру. Препознавање основних функција пословног система у домену истраживања, пројектовања рудника, експлоатације минералних сировина, безбедности и заштите на раду, заштите животне средине, као и улоге и задатака рударског инжењера у таквом пословном систему.
Исход предмета:
Студенти стичу практична искуства о начину организовања и функционисања компанија у којима ће примењивати стечена знања у својој будућој професионалној каријери. Студенти стичу практично искуство у обављању елементарних инжењерских задатака, препознавању основних процеса у фази истраживања, пројектовања рудника, експлоатације минералних сировина, безбедности и заштите на раду, заштите животне средине, а у складу са његовим будућим професионалним компетенцијама. Студенти треба да стекну осећај за модел комуникације са колегама и информишу се о токовима пословних информација.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај стручне праксе: Стручна пракса састоји се од укључивања студента у процес рада рудника, предузећа или научно-истраживачке институције чији се избор, као и обрађене тематске целине или технолошки процеси реализују у складу са консултацијама са предметним наставником.

Литература:
Метода извођења наставе:
Стручна пракса се реализује кроз практични рад студената на решавању конкретних инжењерских задатака и спровођење прописаних процедура и поступака у наведеним установама и предузећима. Изводи се под менторским руковођењем наставника и одређеног ментора у установи или предузећу. Током праксе студенти воде дневник у који уносе опис послова које обављају, закључке и запажања. Након обављене праксе студенти бране дневник пред предметним наставником.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 90 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Одбрана дневника30

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава30
Израда дневника праксе40
Додатни услови оцењивања: -