Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Теоријски основи концентрације

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS)
Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Теоријски основи концентрације
Предавачи:
проф. др Предраг Лазић, Ђурица Никшић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Оспособљавање студената за научно истраживачки рад у области припреми минералних сировина
Исход предмета:
Укључивање у рударску привреду, научно истраживачке институције или наставак студија
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријске основе гравитацијске концентрације: Теоријске основе магнетне концентрације: Теоријске основе електричне концентрације: Теориски основи лужења. Теориски основи флотирања. Теоријске основе згушњавања, филтрирања и сушења..

Практична настава
Одговарајућа експеримантална, лабораторијска испитивања прате све наведене наставне јединице: гравитацијска концентрација крупних класа, гравитацијска концентрација ситних класа, гравитацијска концентрација муљева, гравитацијака концентрација у тешкој средини, сува магнетска концентрација, мокра магнетска концентрација, флотирање олово-цинкових руда, флотирање бакрових руда, флотирање руде антимона, Флотиранје неметаличних минералних сировина, флотиранје угља, згушњавање, филтрирање производа концентрације.

Литература:
  1. Н. Ћалић, Теоријски основи припреме минералних сировина, РГФ Београд, 1990.
Метода извођења наставе:
Предавања, вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит20
Писмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми30
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти