Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Уситњавање и класирање

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS)
Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Уситњавање и класирање
Предавачи:
проф. др Предраг Лазић, Ђурица Никшић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Детаљније изучавање поступака уситњавања и класирања као важног предуслова за концентрацију
Исход предмета:
Укључивање у привреду, научно истраживачки рад или наставак студија
Садржај предмета:

Теоријска настава
Уситњавање и класирање су најважнији и најскупљи процеси у ПМС. Најважнији су јер се уситњавњем сманује горња гранична крупноћа минераслне сировине и ослобађање минерала међусобних веза као предуслов успешне концентрација. Најскупљи процеси су зато што се управо у овим поступцима троши навише електричне нергије. Класирање у флуиду ваздух изводи просејавањем на ситима или у у пнеуматским класифиакаторима. Класирање у флуиду вода може изводити на ситима (мокро просејавање), или класирање у хидрауличким класификаторима који раде у флуиду вода (механички класификатор, хидроциклон). Посебан вид класирања у тешкој средини је у ставри врста гравитацијске концентрације ситних класа у тешкој средини (турпинсон). У оквиру овог курса обрадиће се теоријске основе уситњавања, дробљење, просејавање, мокро млевење, суво млевење, класирање у флуиду вода , класирање у флуиду ваздух.

Практична настава
Одговарајућа експериманталне, лабораторијске вежбе прате све наведене наставне јединице: дроблљење у чењусним, конусним, ударним дробилицама, дробилицама са глатким и назубњеним ваљцима. Просејавање на лабораторијским и поуиндустријским ситима. Суво и мокро млевење у лабораториским условима, класирање у механичком класификатору и хидроциклону. Класирање у хидрауличном класификатору.Класирање у пнеуматском класификатору.

Литература:
  1. П. Лазић, Практикум Уситњавање и класирање.
Метода извођења наставе:
Предавања, вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит20
Писмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми30
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти