ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Име и презиме: проф. др Дејан Ивезић
Звање: Редовни професор
Телефон: 3219 159
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs
Адреса: Ђушина 7
Кабинет: 52
Катедра:
Катедра за опште машинство и термодинамику
Консултације: среда 13-14.30
Лична презентација:
 Преглед радова у репозиторијуму


Академска каријера:
  Година Институција Област
Избор у звање 2014 Рударско-геолошки факултет Нафтно рударство, механизација и аутоматизација у рударству
Докторат 2004 Машински факултет Аутоматско управљање
Магистратура 1999 Машински факултет Аутоматско управљање
Диплома 1994 Машински факултет Аутоматско управљање


Предмети - Акредитација 20:
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Машине и уређаји за експлоатацију нафте и гасa Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+2+0+0
Основе енергетике Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине ОАС 2+2+0+0
Технологија машинске обраде Рударско инжењерство ОАС 2+2+0+0
Хидрауличке и пнеуматичке машине у рударству Рударско инжењерство ОАС 2+2+0+0
Аутоматизација и управљање процесима Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине ДАС 2+2+0+0
Енергетика и одрживи развој Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине ДАС 2+2+0+0
Енергетски системи и моделирање у енергетици Рударско инжењерство ДОС 4+0+0+0
Системи аутоматског управљања Рударско инжењерство ДОС 4+0+0+0


Предмети - Акредитација 13:
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Гасоводни системи и компресорске станице Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+2+0+0
Машине и уређаји за експлоатацију нафте и гасa Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+2+0+0
Основе енергетике Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине ОАС 2+2+0+0
Технологија машинске обраде Рударско инжењерство ОАС 2+2+0+0
Аутоматизација и управљање процесима Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ДАС 2+2+0+0
Енергетика и одрживи развој Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине ДАС 2+2+0+0
Енергетски системи и моделирање у енергетици Рударско инжењерство ДОС 4+0+0+0
Мултиваријабилни системи управљања Рударско инжењерство ДОС 4+0+0+0
Одабрана поглавља из хидрауличких и пнеуматичких машина у рударству Рударско инжењерство ДОС 4+0+0+0


Предмети - Акредитација 09:
Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Машине и уређаји за бушење, експлоатацију и транспорт нафте и гаса Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+1
Хидрауличне и пнеуматске машине Рударско инжењерство ОАС 2+1
Аутоматизација Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Аутоматизација и управљање процесима Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+1
Аутоматизација и управљање процесима Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+2
Енергетика и одрживи развој Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Транспорт гаса и компресорске станице Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+1
Пројектовање гасоводних система Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+2
Технологија машинске обраде Рударско инжењерство ОАС 2+2
Машине и уређаји за хидраулички транспорт чврстих материјала Рударско инжењерство ОАС 2+1
Системи аутоматског управљања Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ДАС 2+2
Мултиваријабилни системи управљања Рударско инжењерство ДОС 4+0
Управљање и рационално коришћење природног гаса Рударско инжењерство ДОС 4+0


Стручна усавршавања:
»

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти