ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Енергетски системи и моделирање у енергетици

Студијски програм:
Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)
Назив предмета: Енергетски системи и моделирање у енергетици
Предавачи:
проф. др Дејан Ивезић, проф. др Марија Живковић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Анализа различитих система производње, трансформације и коришћења енергије, при чему се разматрају, поред техничких, и еколошки, економски, правни и социолошки аспекти. Идентификација кључних међузависности енергетског развоја и економског/друштвеног развоја различитих енергетских субјеката. Примена алата за енергетско планирање и моделирање.
Исход предмета:
По завршетку курса студент може да анализира и упоређује различите сегменте енергетског система, креира енергетски модел одређеног подручја или потрошача, развије различите сценарије и анализира резултате по више критеријума, као и да одреди и предвиди вредност енергетских и еколошких индикатора .
Садржај предмета:

Теоријска настава
Енергетска постројења. Системи снабдевања енергијом. Усклађивање различитих система снабдевања енергијом. Одређивање конзума. Потреба за планирањем у енергетици.Bottom up, top down приступ. Преглед референтног стања. Демографија. Економија по секторима. Енергетски биланси. Развој и одабир сценарија. Демографски сценарији, макроекономски сценарији. Мере енергетске ефикасности. Сценарији потрошње финалне енергије. Сценарији производње трансформисане енергије. Сценарији производње примарне енергије. Анализа и вредновање сценарија на основу различитих критеријума. Индикатори потрошње енергије

Практична настава
Креирање енергетског модела одређеног подручја/привредних субјеката коришћењем LEAP софтверског пакета. Одређивање основних покретача. Креирање различитих сценарија. Интерпретација резултата. Практичном наставом је предвиђено и писање есеја, који шире обрађује тему која је обрађена предавањима, а представља синтезу стечених знања.

Литература:
  1. C. Heaps 2008, An Introduction to LEAP, http://www.energycommunity.org/documents/LEAPIntro.pdf
  2. Гереке, Моделирање енергетике и животне средине, Привредна штампа, 1982.
  3. Х. Пожар, Основе енергетике, Школска књига, 1976.
  4. Различите публикације International Gas Union,International Energy Agency,World Energy Council и др.
Метода извођења наставе:
Теоријски наставни садржај излаже се методом “ex cathedra” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study ” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај и коришћењем ЛЕАП
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Колоквијуми30
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти