Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Енергетика и одрживи развој

Предавачи:
проф. др Дејан Ивезић, проф. др Марија Живковић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Инжењерство нафте и гаса(IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Механизација у рударству (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Рударска мерења (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Интердисциплинарни приступ технолошким и инжењерским проблемима везаним зе енергетику и одрживи развој. Упознавање студената са основним појмовима и дефиницијама везаних за енергетику и одрживи развој, принципима одрживог развоја. као и техничким, еколошким, економским, правним и друиштвеним аспектима одрживости. које представљају кључне чиниоце привредне, еколошке и социјалне равнотеже једног друштва.
Исход предмета:
По успешно окончаном курсу студенти би требало да буду способни да: систематски анализирају проблеме везане за енергетику, одрживи развој, енергетску политику и планирање; стручно сагледавају и анализирају привредни и социјални развој, савремене технолошке промене, законитости глобализације, итд. Студент може да израчуна и анализира различите индикаторе одрживог развоја, као и да донесе одлуке везане за енергетско планирање.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Еколошки аспекти развоја енергетике. Емисије у енергетици. Климатске промене.Принципи одрживог развоја. Рио Декларација о животној средини и развоју. УН Миленијумски циљеви развоја. Индикатори одрживог развоја. Проблеми неодрживог развоја. Узроци и последице демографске експлозије. Одрживи развој енергетике. Економика природних ресурса. Еколошке штете. Концепт одрживог техничког прогреса. Рационализација и штедња енергије. Економска политика и мере подршке одрживом развоју. Одрживи развој и међународне институције. Правни аспекти очувања околине. Тржиште енергије. Енергетска политика. Сигурност снабдевања енергијом.

Практична настава
Вежбе - презентација семинарских радова и дискусија по темама са предавања.

Литература:
  1. Н. Ђајић, Енергија за одрживи свет, РГФ, 2002
  2. Н. Ђајић, Енергетски извори и постројења, РГФ, 1992
  3. П. Ђукић, Одрживи развој – Утопија или шанса за Србију, ТМФ, 2011
  4. Г.Милићевић, Одрживи развој, скрипта, ААОМ, 2002
  5. Д. Ивезић, М. Живковић, Енергетика и одрживи развој - Индикатори одрживости, РГФ, 2015
Метода извођења наставе:
Теоријски наставни садржај излаже се методом “ex cathedra” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study ” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај. Семинарски рад је обавезан за све студенте. Семинарски рад обухвата припрему израде, презентацију и јавну одбрану семинарског рада, а кроз теме семинарских радова обрађује се целокупни теоретски садржај предмета.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми30
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -