Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Аутоматизација и управљање процесима

Предавачи:
проф. др Дејан Ивезић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Инжењерство нафте и гаса(IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Механизација у рударству (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са различитим техникама анализе и пројектовања савремених система аутоматског управљања. Сагледавање савремених система аутоматског управљања у рударству и детаљно упознавање са реализацијом управљачких система специфично везаних за механизоване системе за експлоатацију чврстих минералних сировина, припрему минералних сировина, производњу, припрему и танспорт течних и гасовитих минералних сировина, као и дистрибуцију и коришћење природног гаса и концептом аквизиционо-управљачких, SCADA система примењеним у рударству, припреми минералних сировина и индустрији нафте и гаса.
Исход предмета:
По успешно окончаном курсу студенти би требало да буду способни да: Препознају и направе избор оптималног концепата управљања; Израчунају и анализирају показатеље рада система управљања у временском, комплексном и фреквентном домену; Испитају стабилност система; Разумеју и знају да израде PI и P&ID дијаграме процеса везаних за рударство, експлоатацију нафте и гаса и заштиту животне средине; Буду укључени у тимове спрецијализоване за пројектовање система управљања .
Садржај предмета:

Теоријска настава
Oсновни концепти управљања и услови за увођење система аутоматског управљања. Основни принципи моделирања реалних система и њихова анализа у временском, комплексном и фреквентном домену. Дефинише се и разматра стабилност система. Реализација и дијаграми управљања основним физичким величинама (проток, ниво, густина, температура, притисак). Компоненте управљачких система специфично везане за механизоване системе за експлоатацију чврстих минералних сировина, припрему минералних сировина, производњу, припрему и танспорт течних и гасовитих минералних сировина, као и дистрибуцију и коришћење природног гасаа. Концепт аквизиционо-управљачких, SCADA система примењен у рударству и припреми минералних сировина, индустрији нафте и гаса, заштити животне средине..

Практична настава
Примери система аутоматског управљања. На конкретним примерима дефинисање величина система, врсте и концепта управљања. Израда симболичко функционалних шема и P&I дијаграма процеса. Дијаграми управљања основним физичким величинама (проток, ниво, температура, притисак). Анализа система аутоматског управљања у временском, комплексном и фреквентном домену; одређивање показатеља рада система. Стабилност система, математички модели процеса. Анализа конкретних решења система аутоматског управљања . Хијерархија управљања процесом. Улога рачунара у системима управљања. Посета лабораторијама за аутоматско управљање.

Литература:
  1. Д. Ивезић, Д. Дебељковић, М. Ранчић, Аутоматизација и управљање процесима, РГФ, 2006.
  2. С. Милинковић, Д. Дебељковић, Збирка решених задатака из анализе и синтезе система аутоматског управљања, Чигоја, 1996.
  3. Б.Милојковић, Љ. Грујић, Аутоматско управљање, Машински факултет, 1992.
  4. М.Петковска, Мерење и управљање у процесним системима, ТМФ, 2004.
  5. М.Стојић,Континуални системи аутоматског управљања, Научна књига, 1988.
Метода извођења наставе:
Теоријски наставни садржај излаже се методом “ex cathedra” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study ” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај. Семинарски рад је обавезан за све студенте, као и самостална израда рачунских задтака везаних за градиво, самостална израда Р&ID дијаграма. Обавезна је и посета Лабораторији за аутоматско управљање.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми45
Семинари15
Додатни услови оцењивања: -