Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Системи аутоматског управљања

Предавачи:
проф. др Дејан Ивезић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(II семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са основним концептима мултиваријабилних система. Усвајање метода линеарне мултиваријабилне анализе и пројектовања система управљања.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за анализу мултиваријабилних система и пројектовање, синтезу адекватних система управљања у затвореној спрези.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Анализа и пројектовање моноваријабилних система управљaња. Полови, нуле и стабилност мултиваријабилних система у повратној спрези. Интерна стабилност. Генерализовани Nyquist-ов и инверзни Nyquist-ов критеријум. Nyquist-ова анализа. Генерализована стабилност. Перформансе мултиваријабилних система управљaња. Робусност мултиваријабилних система управљaња. Мултиваријабилно пројектовање. Анализа пројектованог управљања. Пројектовање управљачке структуре. Нека практична разматрања. Примери пројектовања.

Практична настава
Моделирање реалног енергетског/рударског објекта. Избор концепта управљања и пројектовање мултиваријабилног регулатора. Физичка реализација.

Литература:
  1. J. M. Maciejowski: Multivariable Feedback Design, Addison-Wesley, New York, 1989.
  2. Morari M., Zafiriou E. Robust Process Control, Englewood Cliffs/Prentice Hall, New York, 1989.
  3. K. Zhou, J. C. Doyle, K. Glover: Robust and Optimal Control, Prentice- Hall, New Jersey, 1996.
  4. Ивезић Д. Робусни контролери процеса млевења, Задужбина Андрејевић, Београд, 2006.
Метода извођења наставе:
Теоријски наставни садржај излаже се методом “ex cathedra” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study ” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај. Семинарски рад је обавезан за све студенте. Семинарски рад обухвата припрему израде, презентацију и јавну одбрану семинарског рада чиме се вежба примена технике креативности, а кроз теме семинарских радова обрађује се целокупни теоретски садржај предмета.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Колоквијуми50
Додатни услови оцењивања: -