Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одабрана поглавља из хидрауличких и пнеуматичких машина у рударству

Студијски програм:
Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)
Назив предмета: Одабрана поглавља из хидрауличких и пнеуматичких машина у рударству
Предавачи:
проф. др Дејан Ивезић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: завршене Мастер студије
Циљ предмета:
Оспособљавање студената за бављење научно-истрживачким радом у областима применрпумпи, компресора и вентилатора и рударству.
Исход предмета:
Положен испит, са активним знањем.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Курс „Одабрана поглавља из хидрауличких и пнеуматичких машина у рударству“ је предвиђен да кроз теоријски рад оспособи студенте за бављење научно истраживачким радом. Наставом је предвиђено разматрање специфичних проблема, који прате рад пумпи које се примењују на пословима одводњавања рудника, експлоатације и транспорта нафте, хидрауличког транспорта чврстих материјала. Друга група проблема, која се разматра овим курсом, је повезана са применом компресора. Посебан нагласак је дат на компресоре за природни гас. Ветилатори се разматрају кроз примену на линијским системима или у мрежама са посебним нагласком на примену у вентилацији рудника.

Практична настава
На вежбама студенти раде један семинарски рад који ће бити повезан са темом дисертације.

Литература:
  1. Баталовић В. Хидрауличке и пнеуматичке машине у рударству, Издање РГФ-Београд, 1996. 2. Баталовић В. Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, Издање НИГ-Нафтагас, Нови Сад, 2001. 3. Баталовић В. Машине и уређаји за бушење и опремање нафтних и гасних буш
Метода извођења наставе:
Настава се изводи кроз предавања и консултације на вежбама.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава30
Семинари70
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти