HOME
FACULTY
About
Organization
Contact
STUDIES
Undergraduate studies
Master studies
Doctoral studies
TEACHING
Teaching staff
SCIENCE
Projects

Теме завршних радова

Теме завршних радова за студенте Рударског одсека у школској 2017/2018. години


Теме завршних радова на основним и мастер академским студијама.


1.Основне академске студије на студијским програмима

 Основне студије - списак тема


2. Мастер академске студије на студијским програмима

 Мастер студије - списак тема


Теме завршних радова за студенте Рударског одсека у школској 2016/2017. години


Теме завршних радова на основним и мастер академским студијама.


1.Основне академске студије на студијским програмима

 Основне студије - списак тема
 Основне студије - списак тема


2. Мастер академске студије на студијским програмима

 Мастер студије - списак тема
 Мастер студије - списак тема


Теме завршних радова за студенте Геолошког одсека у школској 2011/2012. години


У складу са Правилником о завршном раду на основним и мастер студијама Геолошког одсека РГФ-а извршена је припрема тема завршних радова за:


1.Основне академске студије на студијским програмима

 Хидрогеологија
 Геологија, модул Петрологија и геохемија
 Геологија, модул Економска геологија
 Геологија, модул Геологија и палеонтологија
 Геологија, модул Минералогија и кристалографија


2. Мастер академске студије на студијским програмима

 Хидрогеологија
 Геологија, модул Петрологија и геохемија
 Геологија, модул Економска геологија
 Геологија, модул Геологија
 Геологија, модул Минералогија и кристалографија


За друге предлоге тема завршних радова по свим студијским програмима студенти се могу обратити будућим менторима ради њиховог избора и дефинисања.За опште информације обратити се тутору студијског програма/модула.Repository

  • Library
  • Publishing activities
  • Book store
  • Webmail Office365
  • Professorial Services
  • Student Services
  • Moodle
  • Micfosoft Azzure
  • EduRoam
  • Геологија, модул Петрологија и геохемија

Projects