HOME
FACULTY
About
Organization
Contact
STUDIES
Undergraduate studies
Master studies
Doctoral studies
TEACHING
Teaching staff
SCIENCE
Projects

Истраживачи и сарадници

Департман за геотехнику
Богдановић Снежана snezana.zecevic@rgf.bg.ac.rs Истраживач сарадник
Тина Ђурић tina.djuric@rgf.rs Истраживач-приправник
Јована Јанковић jovana.jankovic@rgf.rs Истраживач-приправник
Департман за минералогију, кристалографију, петрологију и геохемију
Дабић Предраг predrag.dabic@rgf.bg.ac.rs Истраживач-сарадник
Милошевић Маја maja.milosevic@rgf.bg.ac.rs Истраживач сарадник
др Младеновић Ана ana.mladenovic@rgf.bg.ac.rs Научни сарадник
др Ранђеловић Драгана dragana.randjelovic@rgf.bg.ac.rs Научни сарадник
др Ковач Сабина sabina.kovac@rgf.bg.ac.rs Научни сарадник
Департман за палеонтологију
др Радуловић Барбара Научни сарадник
Департман за хидрогеологију
Андријашевић Јаков Истраживач сарадник
Атанацковић Небојша n.atanackovic@rgf.rs Истраживач сарадник
Васић Љиљана ljiljana.vasic@rgf.bg.ac.rs Истраживач сарадник
др Врањеш Ана ana.vranjes@rgf.bg.ac.rs Научни сарадник
Вукићевић Милан Истраживач-приправник
Петровић Бранислав branislav.petrovic@rgf.rs Истраживач сарадник
Тодоровић Маја maja.todorovic@rgf.bg.ac.rs Истраживач сарадник
Ћук Марина marina.cuk@rgf.bg.ac.rs Истраживач сарадник
Чокорило Илић Марина marina.cokorilo@rgf.bg.ac.rs Истраживач сарадник
Шишовић Јована jovana.milosavljevic@rgf.rs Истраживач сарадник
Радосављевић Јована jovana.radosavljevic@rgf.rs Истраживач приправник
Ратковић Јелена Истраживач сарадник
Рударски одсек
Лекић Милена Истраживач приправник
Милановић Стефан Истраживач приправник
Симић Никола Истраживач приправник
Марковић Јован Истраживач приправник
Глуваков Сашa sasa.gluvakov@rgf.rs Истраживач приправник
Катарина Урошевић katarina.urosevic@rgf.bg.ac.rs Истраживач приправник
Сања Бајић Истраживач приправник
Радмила Гаћина Истраживач приправник


Repository

  • Library
  • Publishing activities
  • Book store
  • Webmail Office365
  • Professorial Services
  • Student Services
  • Moodle
  • Micfosoft Azzure
  • EduRoam
  • RGF library service

Projects