HOME
FACULTY
About
Organization
Contact
STUDIES
Undergraduate studies
Master studies
Doctoral studies
TEACHING
Teaching staff
SCIENCE
Projects

Izdavačka delatnost

Izdavačka delatnost Rudarsko-geološkog fakulteta se ogleda u izdavanju publikacija u štampanom i/ili elektronskom obliku. Fakultet se od osnivanja bavi izdavanjem udžbenika, knjiga, monografija, časopisa, studija i projekata, zbornika radova sa simpozijuma i stručnih skupova iz oblasti rudarstva i geologije.

Od 1991. godine publikuje se godišnji katalog izdavačke delatnosti Rudarsko-geološkog fakulteta pod nazivom Pregled izdanja. Od ustanovljenja te prakse kroz katalog je promovisano preko 500 izdanja. Izdanja Rudarsko-geološkog fakulteta su dostupna u  Biblioteci Fakulteta, a većina se mogu kupiti u fakultetskoj  Skriptarnici.

Osnovni cilj izdavačke delatnosti jeste da studentima osnovnih i postdiplomskih studija obezbedi udžbeničku i drugu stručnu i naučnu literaturu.

U nastavku možete pogledati u celosti dostupne kataloge izdanja Rudarsko-geološkog fakulteta, počev od 2005. godine.

 Promocija izdanja 2018.
 Promocija izdanja 2016-2017.
 Promocija izdanja 2015.
 Promocija izdanja 2014.
 Promocija izdanja 2013.
 Promocija izdanja 2012.
 Promocija izdanja 2011.
 Promocija izdanja 2010.
 Promocija izdanja 2009.
 Promocija izdanja 2007-2008.
 Promocija izdanja 2006.
 Promocija izdanja 2005. Spomenica 1991. - 2015. godina - 135 godina geologije i 70 godina rudarstva na Univerzitetu u Beogradu / glavni i odgovorni urednik Dušan Polomčić - Izdanje povodom 70 godina Rudarsko-geološkog fakuleta

Časopisi


Iz oblasti geologije

Naslov: Geološki anali Balkanskog poluostrva = Annales géologiques de la Peninsule balkanique
ISSN 0350-0608
Izdavač: Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet Departman za regionalnu geologiju i Departman za paleontologiju
Mesto izdavanja: Beograd
Periodičnost: 1889.
godišnje
Jezik: Engleski
Urednik: Nevenka Đerić
O časopisu: Naučni časopis Geološki anali Balkanskoga poluostrva je osnovan 1889. godine od strane Geološkog zavoda Univerziteta u Beogradu. Časopis Geološki anali Balkanskoga poluostrva objavljuje originalne, prethodno neobjavljene naučne radove iz različitih oblasti geonauka. Osim toga časopis objavljuje i druge vrste saopštenja koje su od interesa za širu naučnu javnost (pregledni i stručni članci, prethodna saopštenja i sl).

Uputstvo za izradu radova
 Knjiga LXXVII
 Knjiga LXXVI
 Knjiga LXVII
 Knjiga LXVIII
 Knjiga LXIX
 Knjiga LXX
 Knjiga LXXI
 Knjiga LXXII
 Knjiga LXXIII
 Knjiga LXXIV
 Knjiga LXXV

Iz oblasti rudarstva

Naslov: Podzemni radovi = Underground Mining Engineering
YU ISSN 0354-2904
Izdavač: Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
Mesto izdavanja: Beograd
Periodičnost: 1982.
polugodišnje
Jezik: Engleski/Srpski
Urednik: Rade Tokalić
O časopisu: Časopis "Underground Mining Engineering - Podzemni radovi" osim uskostručne problematike podzemne eksploatacije, objavljuje radove i iz svih drugih oblasti rudarstva, geologije i geo-nauka, kao i ostalih naučnih i tehničkih disciplina koje imaju direktnu ili indirektnu primenu u rudarstvu.

Naslov: Transport&Logistics : The International Journal = Transport i logistika: međunarodni časopis
ISSN 1451-107X
Izdavač: Rudarsko-geološki fakultet i BERG Faculty TU Košice
Mesto izdavanja: Beograd i Košice
Periodičnost: 2001.
polugodišnje
Jezik: Engleski/Srpski
Urednik: Miloš Grujić, Dušan Malindžak
O časopisu: Transport i logistika je uskostručni međunarodni časopis koji se bavi oblašću industrijskog transporta i logistike.
Uputstvo za autore

Iz oblasti geologije i rudarstva

Naslov: Journal of Mining and Geological Sciences = Časopis za rudarske i geološke nauke
YU ISSN 0354-2904
Izdavač: Rudarsko-geološki fakultet
Mesto izdavanja: Beograd
Periodičnost: 1952.
polugodišnje
Jezik: Engleski/Srpski
Urednik: Adam Dangić
O časopisu: Do 1998. godine izlazi kao Zbornik radova Rudarsko-geološkog fakulteta. Objavljuje radove iz svih oblasti rudarskih i geoloških nauka.
Spisak radova iz Zbornika RGF se može naći na adresi

Dokumenta Rudarsko-geološkog fakulteta o izdavačkoj delatnosti


  Pravilnik o nastavnoj literaturi i izdavačkoj delatnosti - 16.01.2017. (PDF)
  Pravilnik o udžbenicima (PDF)
  Recezentski list Rudarsko-geološkog fakulteta - Nastavna literatura (PDF)
  Recezentski list Rudarsko-geološkog fakulteta - Monografije (PDF)


Repository

  • Library
  • Publishing activities
  • Book store
  • Webmail Office365
  • Professorial Services
  • Student Services
  • Moodle
  • Micfosoft Azzure
  • EduRoam
  • RGF library service

Projects