HOME
FACULTY
About
Organization
Contact
STUDIES
Undergraduate studies
Master studies
Doctoral studies
TEACHING
Teaching staff
SCIENCE
Projects

Stipendije, konkursi i nagrade

Za detaljnije informacije u vezi sa stipendijama obratiti se u dekanatu ili prof. dr Zoranu Gligoriću na e-mail:
prodekan.nauka@rgf.bg.ac.rs.


Stipendija japanske Fondacije ITO
[Datum konkursa]
06.07.2022

[Rok podnošenja prijave]
21.09.2022
Osnovni uslovi za odobravanje stipendije su sledeći:
 • Kandidat mora biti nominovan od strane Univerziteta u Beogradu*;
 • Kandidat mora biti državljanin Republike Srbije (što dokazuje Uverenjem o državljanstvu)
 • Kandidat mora nastavu na odgovarajućoj instituciju u Japanu, kao student ili istraživač na poslediplomskom nivou (master program), započeti od jeseni 2023. godine i u Japanu provesti minimum godinu dana. Oblast istraživanja nije ograničena;
 • Kandidat mora imati visok uspeh na studijama i visoke lične kvalitete, a takođe i potrebu za finansijskom pomoći;
 • Kandidat mora po dolasku u Japan kao primalac stipendije ITO fondacije prisustvovati orijentacionom sastanku;
** Bilo bi poželjno da kandidat u određenom stepenu (''to some degree'') govori i čita japanski, ali to nije obavezno. Imajući u vidu da pandemija virusa korona još uvek traje, Vlada Japana može ponovo uvesti posebna ograničenja kada je u pitanju putovanje u Japan, te Vas molimo da pažaljivo pročitate uslove za prijavu navedene u Vodiču. ITO fondacija ne daje finansijsku podršku za studiranje na daljinu, izabrani kandidati moraju svoju stipendiju realizovati u Japanu. * Napominjemo da će sa kandidatima koji uđu u uži izbor biti organizovan razgovor, kako bi kandidati mogli dobiti nominaciju Univerziteta u Beogradu (tačka 1). Prijavni formular (Application Form) i Predlog sadržaja aktivnosti u formi koju je odredila ITO fondacija (Study Proposal), kao i detaljne informacije o samoj stipendiji i ostaloj neophodnoj prijavnoj dokumentaciji Vam dostavljamo u prilogu, a zainteresovani studenti te informacije takođe mogu naći i preuzeti na sajtu Univerziteta u Beogradu. Krajnji rok za dostavljanje kompletne konkursne dokumentacije Univertzitetu je 20. septembar 2022. godine. Dokumentaciju, uz odgovarajuće propratno pismo u kome su navedeni kontakt podaci kandidata, dostaviti na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, 11000 Beograd. S obzirom da se sva dokumentacija šalje u Japan, neophodno je da ona bude prevedena na engleski jezik, od strane sudskog tumača. Za eventualna dodatna pitanja Vam stojimo na raspolaganju. Ljubica Dimitrijević Sektor za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju Univerzitet u Beogradu Studentski trg 1 11000 Beograd, Srbija Tel. 011/3207455 www.bg.ac.rs
- Пријавни формулар  - Предлог садржаја активности  - Упутство за стипендију  
Konkurs za Stipendijski program
[Datum konkursa]
02.08.2022

[Rok podnošenja prijave]
27.08.2022
Prioritet će imati studenti sa prebivalištem na teritoriji Opštine Mojkovac i opština na severu Crne Gore, čime kompanija ostaje dosljedna u nameri da ulaže u obrazovanje i osposobljavanje kadrova za rad u budućem rudniku. Konkurs je otvoren do 26. avgusta 2022. i mogu se prijaviti studenti upisani na Zaštitu životne sredine Tehnološko-metalurškog fakulteta u Podgorici, kao i studenti Geologije i Rudarstva na fakultetima u regionu (Beograd, Tuzla, Banja Luka). Prijava, svi detalji o potrebnoj dokumentaciji, obrazovnim profilima koji se stipendiraju, uslovima i rokovima mogu se naći na web stranici kompanije.


Repository

 • Library
 • Publishing activities
 • Book store
 • Webmail Office365
 • Professorial Services
 • Student Services
 • Moodle
 • Micfosoft Azzure
 • EduRoam
 • RGF library service

Projects