HOME
FACULTY
About
Organization
Contact
STUDIES
Undergraduate studies
Master studies
Doctoral studies
TEACHING
Teaching staff
SCIENCE
Projects

Stipendije, konkursi i nagrade

Za detaljnije informacije u vezi sa stipendijama obratiti se u dekanatu ili prof. dr Zoranu Gligoriću na e-mail:
prodekan.nauka@rgf.bg.ac.rs.


Stipendije Nemačke fondacije za životnu sredinu za praksu ili istraživački boravak u Nemačkoj
[Datum konkursa]
13.06.2023

[Rok podnošenja prijave]
31.12.2024
Dokumenta potrebna za onlajn prijavu na konkurs su: biografija, predlog projekta (do tri strane sa opisom problema, metodologijom rada i očekivanim rezultatima), kopija diplome overena i prevedena kod sudskog tumača, pismo preporuke od univerzitetskog profesora i sertifikat ili potvrda o znanju nemačkog ili engleskog jezika. Preporuka, ali ne i obaveza, je da kandidat sam pronađe mentora i mentorsku organizaciju u Nemačkoj sa kojom će dogovoriti predlog projekta kao deo prijavne dokumentacije. Dokumentacija se priprema na engleskom ili nemačkom jeziku. Nakon prvog kruga selekcije kandidata, izabrani kandidati se pozivaju na intervju koji se održava krajem septembra ili u oktobru. Početak stipendije je 3–4 meseca nakon pozitivnog odgovora Komisije za izbor novih stipendista. Prve tri sedmice boravka u Nemačkoj podrazumevaju pohađanje kurseva nemačkog jezika, upoznavanje sa nemačkom kulturom i gradovima u organizaciji DBU fondacije, a ostatak u izabranoj organizaciji. Iznos mesečne stipendije je 1350 EUR + zdravstveno osiguranje, dok su troškovi istraživanja uglavnom pokriveni od strane institucije domaćina. Više informacija na: https://www.dbu.de/foerderung/moe-fellowship/serbien/


Repository

  • Library
  • Publishing activities
  • Book store
  • Webmail Office365
  • Professorial Services
  • Student Services
  • Moodle
  • Micfosoft Azzure
  • EduRoam
  • RGF library service

Projects