HOME
FACULTY
About
Organization
Contact
STUDIES
Undergraduate studies
Master studies
Doctoral studies
TEACHING
Teaching staff
SCIENCE
Projects

Alumni

Udruženje Alumni Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu osnovano je u želji okupljanja svih kojima je Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu bio matična kuća tokom studiranja i baza njihovog profesionalnog opredelenja i životnog delovanja. Ovo udruženje, čija je skraćenica ARG, predstavlja udruženje bivših studenata, koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Alumni treba da povezuje sve generacije bivših studenata, radi uspostavljanja veza i ostvarivanja saradnje, bez obzira na sadašnju geografsku lokaciju.

Alumni asocijacija Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi oni koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na ovom Fakultetu.

Svrha ove asocijacije je povezivanje svih generacija studenata Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, radi ostvarivanja njihove trajne saradnje.

Alumni asocijacija Rudarsko-geološkog fakulteta je dobrovoljna, nedobitna i nestranačka organizacija, osnovana prioritetno u cilju održavanja veza između članova i finansijskog obezbeđivanja pomoći potrebne odličnim studentima, koji studiraju na ovom Fakultetu.


Misija

Misija Alumnija je stvaranje trajnih veza između Alumnija, studenata, profesora Fakulteta, akademske i šire zajednice.

Vizija

Vizija Alumnija je izgraditi snažan osećaj ponosa i lojalnosti za Rudarsko-geološki fakultet među prošlim i sadašnjim studentima kroz socijalnu interakciju, regrutovanje studenata, unapređenje karijera i uključenje u razvoj zajednice.

Osnivanje Alumnija

Osnivačka skupština Alumnija Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu održana je 13. septembra 2010. godine na Rudarsko-geološkom fakultetu. Osnovačkoj skupštini prisustvovali su brojni diplomirani inženjeri rudarstva, diplomirani inženjeri geologije, zatim magistri i doktori tehničkih nauka iz oblasti geologije i oblasti rudarstva, kako iz zemlje, tako i dijaspore.
Na Osnivačkoj skupštini su usvojeni Osnivački akt, Statut Alumnija, Pravilnik upravljanja Alumnijem, Pravilnik finansijskog poslovanja i Pravilnik pružanja finansijske pomoći. Izvršen je izbor organa upravljanja, odnosno Upravnog odbora od 7 članova i Nadzornog odbora od 3 člana.

Organizacija Alumnija

Upravni organi Alumnija su: Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Predsednik Upravnog odbora je ujedno i Predsednik Alumnija.
Postoje ogranci Alumnija za:
      Evropu i Afriku
      Aziju i Australiju i
      Severnu i Južnu Ameriku.
Ogranci Alumnija imaju upravnu strukturu kao Alumni.

Organi upravljanja i nadzora

Predsednik Alumnija je prof. Dr Radule Tošović, dipl. inž. geol., dipl. ekon. predsednik Upravnog odbora, a podpredsednik je prof. Dr Nebojša Gojković, dipl. inž. rud., podpredsednik Upravnog odbora. Sekretar je Boško Jevtović, dipl. inž. geol., a blagajnik Doc. Dr Ivica Ristović, dipl. inž. rud. Preostala tri člana Upravnog odbora su sa posebnim zaduženjima, i to: Mr Slobodan Nikolić, dipl. inž. geol., predstavnik za Severnu i Južnu Ameriku, Mr Božidar Jovanović, dipl. inž. geol., predstavnik za Aziju i Australiju i Boro Lukajić, dipl. inž. geol., predstavnik za Evropu i Afriku.
Predsednik Nadzornog odbora je prof. Dr Dušan Polomčić, dipl. inž. geol., a članovi dr Dragan Zlatanović, dipl. inž. rud. i prof. Dr Nikola Kostić, dipl. inž. geol.
Osim održavanja veza među diplomiranim studentima, ciljevi udruženja su i pomoć odličnim studentima na svim nivoima studija, zatim pomoć u nastavnim sredstvima i drugim aktivnostima Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu i dr.

Članstvo

Članstvo u Alumniju je dobrovoljno. Punopravni članovi mogu postati svi diplomirani studenti Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, koji su završili odgovarajući stepen studija.
Pored punopravnih članova, sva fizička ili pravna lica, zainteresovana da pomažu rad Alumnija mogu pristupiti kao pomoćni članovi. Pomoćni članovi imaju ista prava i obaveze kao i punopravni članovi.

Prava i obaveze članova

Prava člana su:
      da aktivno učestvuje u ostvarivanju ciljeva Alumnija;
      da bira i bude biran u upravne organe Alumnija;
      da bude informisan o aktivnostima Alumnija;
      da koristi usluge Alumnija ponuđene članovima.

Dužnosti člana su:
      da redovno plaća godišnju članarinu;
      da učestvije u radu Alumnija;
      da čuva, učvršćuje i podiže ugled Alumnija.

Poziv na članstvo i druženje

Očekuje se uključivanje u rad Alumnija brojnih članova, kako sa prostora Srbije, tako i neposrednog okruženja, ali i dijaspore, naročito prostora Kanade, jer je već formiran ogranak Alumnija za Severnu i Južnu Ameriku.
Pozivamo sve bivše studente i zainteresovana lica na uključenje u rad Alumnija Rudarsko-geološkog fakulteta. Za članstvo je potrebno popunjavanje pristupnice, dostavljanje molbe za prijem u članstvo i kratka biografija.

Za sve informacije možete se obratiti na adresu:


Alumni Rudarsko-geološkog fakulteta, Đušina 7, 11000 Beograd,
ili
Sekretaru Alimnija na tel. 011-3219-103 ili na e-mail gorgfatrgf.bg.ac.rs.

Obrasci – formular molbe i pristupnice

Formular pristupnice   [link]
Formular molbe   [link]

Kontakt

Alumni Rudarsko-geološkog fakulteta, Đušina 7, 11000 Beograd.
gorgfatrgf.bg.ac.rs, tel.: (011) 3219 103, faks (011) 3235 539
Sekretarijat Alumnija: kabinet 163, I sprat


Upravni odbor:
      Prof. Dr Radule Tošović, dipl.inž.geol., dipl. ess., predsednik, tosovicatrgf.bg.ac.rs
      Prof. Dr Nebojša Gojković, dipl. inž. rud., podpredsednik, ngojkovicatrgf.bg.ac.rs
      Doc. Dr Ivica Ristović, dipl. inž. rud., blagajnik, ivicaatrgf.bg.ac.rs
      Boško Jevtović, dipl. inž. geol., sekretar, gorgfatrgf.bg.ac.rs
      Mr Slobodan Nikolić, dipl. inž. geol., član, landbnikolicatgmail.com
      Mr Božidar Jovanović, dipl. inž. geol., član, bozaisvetatgmail.com
      Boro Lukajić, dipl. inž. geol., član, tacatinterlog.com

Nadzorni odbor:
      Prof. dr Dušan Polomčić, dipl.inž.geol., predsednik, dupolatrgf.bg.ac.rs
      Dr Dragan Kostić, dipl. inž. geol., član, nzkosticatyahoo.com
      Mr Dragan Zlatanović, dipl. inž. rud., član, dragan.zlatanovicatmre.gov.sr

DOBRODOŠLI U ALUMNI RUDARSKO-GEOLOŠKOG FAKULTETA
Predsednik Alumnija
Prof. dr Radule TošovićRepository

  • Library
  • Publishing activities
  • Book store
  • Webmail Office365
  • Professorial Services
  • Student Services
  • Moodle
  • Micfosoft Azzure
  • EduRoam
  • RGF library service

Projects