Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Геологија - основне академске студије

Нови обједињени студијски програм за геологију потпуно је усклађен са студијским програмима европских и светских универзитета. Будући студенти овог студијског програма добијају широко општегеолошко образовање на трогодишњим основним студијама, уз могућност избора усмерења у трећој години, као и опредељења за касније двогодишње дипломске и трогодишње докторске студије по усмерењима. Сврха овог студијског програма је образовање стручњака и стицање знања и компетенција неопходних за учешће у базичним и примењеним геолошким истраживањима. На студијском програму за геологију студенти стичу широк спектар теоријских и практичних знања: од разумевања постанка и састава Земље и изучавања порекла и развоја живота на њој, преко познавања генезе и размештаја минерала, стена и различитих природних богатстава, учења о менаџменту природним ресурсима, основама истраживања и економске оцене минералних ресурса, мерама заштите животне средине, све до заштите геолошког наследја и решавања проблема природног и антропогеног геохазарда. Осим стандардног наставног процеса, индивидуалног рада у лабораторијама (практичан рад са примерцима минерала, стена и фосила, обучавање за рад на микроскопу и др.) и за рачунаром, студенти похађају и обавезну теренску праксу из шест предмета.

Модули  


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Енглески језик 2 2 +2 4 Oбавезан
Општа геологија 3 +2 6 Oбавезан
Хемија 3 +3 7 Oбавезан
Теренска настава из Опште геологије 1 +1 2 Oбавезан
Математика 1 3 +3 6 Oбавезан
Општа минералогија 2 +3 7 Oбавезан
Основи палеонтологије 2 +0 2 Oбавезан
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан
Систематика минерала 2 +3 7 Oбавезан
Систематска палеонтологија 2 +2 5 Oбавезан
Предмет изборног блока1 2 +2
Теренска настава из минералогије 1 +1 2 Oбавезан
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Нацртна геометрија 2 +2 4 Изборни  
Биологија 2 +2 4 Изборни  
Математика 2 2 +2 4 Изборни
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан
Општа стратиграфија 2 +1 3 Oбавезан
Петрологија магматских и метаморфних стена 3 +3 7 Oбавезан
Петрологија седиментних стена 2 +3 6 Oбавезан
Теренска настава из Структурне геологије 2 +1 3 Oбавезан
Предмет изборног блока2 2 +2
Геохемија 3 +2 6 Oбавезан
Историјска геологија А 3 +2 6 Oбавезан
Лежишта минералних сировина А 3 +2 6 Oбавезан
Основи геофизике А 2 +1 3 Oбавезан
Предмет изборног блока3 2 +2
Теренска настава из Петрологије 1 +2 4 Oбавезан
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Изборни
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Изборни
Основи геодезије 2 +2 5 Изборни
Истражно бушење Б 2 +2 5 Изборни
Геостатистика Б 2 +2 5 Изборни
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска геологија 2 +2 5 Изборни
Настанак и развој живог света 2 +2 5 Изборни
Инжењерска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни