Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Петрологија и геохемија - основне академске студије

На усмерењу за петрологију и геохемију стичу се детаљнија знања из петрологије као науке која се бави проучавањем стена, њиховог начина појављивања, састава, класификација, као и самог постанка стена и на геохемију као науку која се бави проучавањем садржаја и расподеле хемијских елемената и њихових изотопа у различитим деловима Земље (у минералима, стенама, рудама, земљиштима, водама, атмосфери, живом свету). Петрологија се бави низом општих проблема: испитивањем минералног и хемијског састава стена, као и геолошких процеса којима настају током геолошке историје, са циљем упознавања појединости развића и историје Земље. Област примене петрологије и геохемије је веома широка. Знања из ових наука су од изузетног значаја при геолошком картирању и истраживању минералних сировина. Такође, петрологија је значајна и у различитим гранама индустрије (архитектура, грађевинарство, хемијска индустрија и др.). Геохемија и петрологија су све више укључене у решавање проблема везаних за очување животне средине.


Наставни план и програм
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Oбавезан
Геологија фосилних горива 2 +2 5 Oбавезан
Тектоника 2 +2 5 Oбавезан
Предмет изборног блока34 2 +2
Предмет изборног блока35 2 +2
Предмет изборног блока36 2 +2
Геолошко картирање 1 3 +3 7 Oбавезан
Предмет изборног блока37 2 +2
Предмет изборног блока38 2 +2
Теренска настава из геолошког картирања 2 +3 7 Oбавезан
Завршни рад 0 +0 6 Oбавезан
Изборни блок34 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе испитивања седиментних стена 2 +2 5 Изборни
Методе испитивања магматских и метаморфних стена 2 +2 5 Изборни
Изборни блок35 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни
Примењена петрографија А 2 +2 5 Изборни
Изборни блок36 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи експлоатације лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни
Стратиграфија Србије 2 +2 5 Изборни
Квантитативна хемијска анализа 2 +2 5 Изборни  
Изборни блок37 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Примењена геохемија 2 +2 5 Изборни
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни
Изборни блок38 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи теоријске петрологије 2 +2 5 Изборни
Палеогеографија 2 +2 5 Изборни
Основи економске геологије 2 +2 5 Изборни
           

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти